Dato for udgivelse
10 Oct 2013 11:43
Til
Importører mv
Sagsnummer
11-105135
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ændring af firmanavnet på en virksomhed vedrørende importen til Unionen af fedtalkoholer og blandinger heraf med oprindelse i Indien.


Kommissionen har ved meddelelse (2013/C 294/11) offentliggjort i EU-tidende C 294 af 10. oktober 2013 ændret firmanavnet på en virksomhed vedrørende importen af fedtalkoholer og blandinger heraf (toldtariffens pos. 2905 16 85 10, 2905 17 00 00, 2905 19 00 60, 3823 70 00 11 og 3823 70 00 91) med oprindelse i Indien (IN).

For så vidt angår ændring af firmanavnet på en virksomhed henvises til teksten i meddelelse (2013/C 294/11).