Dato for udgivelse
21 Oct 2013 15:01
Resumé

Direktør i SKAT Jesper Rønnow Simonsen har i dag orienteret direktionen og personaleorganisationerne om, at Steffen Normann Hansen fratræder som direktør.


Steffen Normann Hansen har ydet en stor indsats for udviklingen af skatteforvaltningen i Danmark siden sin første ansættelse i 1969 og senest som produktionsdirektør i Skatteministeriets Koncerncenter og fra årsskiftet som direktør for Kundeservice i SKAT.

Inden for Steffen Normann Hansens område vil der i de kommende år være særlig fokus på udviklingen af et helt nyt ejendomsvurderingssystem.

Udviklingen og den efterfølgende implementering af det nye ejendomsvurderingssystem har et længere sigte end Steffen Normann Hansens nuværende kontrakt med SKAT, som udløber med udgangen af 2014.

Steffen Normann Hansen har på den baggrund også selv vurderet, at en fratræden fra sin stilling med udgangen af december måned 2013 giver mulighed for en rettidig rekruttering af en ny direktør, som kan forestå ledelsen af disse opgaver.

Steffen Normann Hansen fratræder den 31. december 2013 og har sidste arbejdsdag den 21.oktober 2013.

Stillingen som direktør for Kundeservice i SKAT slås op eksternt snarest med henblik på besættelse i januar 2014.


Yderligere oplysninger: SKATs pressefunktion, tlf.: 72 37 09 00