Satser og grundbeløb

Skemaet viser satser og grundbeløb med betydning for dødsbobeskatning. Lovens grundbeløb i 2010 niveau er vist:

Dødsboskatteloven

2010

2013

2014

2015

2016

Skattefrihed -aktiver - § 6 2.595.100 2.595.100 2.641.900 2.680.800 2.717.100
Skattefrihed -nettoformue § 6 2.595.100 2.595.100 2.641.900 2.680.800 2.717.100
Restskat for mellemperiode, der ikke opkræves - § 15 32.700 32.700 33.300 33.800 34.300
Beløbsgrænse for udbetaling af overskydende skat for mellemperiode - § 15 2.800 2.800 2.900 2.900 3.000
Mellemperiodefradrag - §§ 14 og 30 1.900 1.900 2.000 2.000 2.000
Bofradrag - § 30 5.200 5.200 5.300 5.400 5.500
Bofradrag ved skifte af uskiftet bo - § 72 62.300 62.300 63.500 64.400 65.300
Fradrag ved beskatning af opsparet virksomhedsoverskud - §§ 10 og 24 152.200 152.200 155.000 157.300 159.400
Fradrag ved beskatning af konjunkturudligning - §§ 11 og 25 152.200 152.200 155.000 157.300 159.400
Mellemperiodeskat - § 14 50% 50% 50% 50% 50%
Dødsboskat - § 30 50% 50% 50% 50% 50%
Carryback procent § 31 30% 30% 30% 30% 30%
Etableringskontoindskud for 2001 og tidligere inkl. tillæg, der beskattes i mellemperiode eller bobeskatningsperiode, indgår i skattepligtig indkomst med - §§ 9 og 22 78% 78% 78% 78% 78%
Etableringskontoindskud for 2002 og senere inkl. tillæg, der beskattes i mellemperiode eller bobeskatningsperiode, indgår i skattepligtig indkomst med - §§ 9 og 22 67% 67% 67% 67% 67%
Iværksætterindskud inkl. tillæg, der beskattes i mellemperiode eller bobeskatningsperiode, indgår i skattepligtig indkomst med - §§ 9 og 22 105% 105% 105% 105% 105%
Skat af aktieindkomst indtil beløbsgrænse (både positiv og negativ) - §§ 16 og 32 28% 27% 27% 27% 27%
Skat af aktieindkomst over beløbsgrænse (både positiv og negativ) - §§ 16 og 32 42% 42% 42% 42% 42%

Andre satser og beløbsgrænser

Beløbsgrænse - PSL § 8a, stk. 1 48.300 48.300 49.200 49.900 50.600
Passivpost, fortjeneste ikke aktieindkomst - BAL § 13 a 30 pct.  30 pct.  30 pct.  30 pct.  30 pct.
Passivpost, fortjeneste aktieindkomst - BAL § 13 a 22 pct.  22 pct.  22 pct. 22 pct.   22 pct.
Passivpost, opsparet overskud opsparet i 1987-90 (50 pct. virksomhedsskat) - BAL § 13 a 0 pct.  0 pct.  0 pct.  0 pct.  0 pct.
Passivpost ved virksomhedsopsparing og konjunkturudligningskonto - BAL § 13 a:          
- for overskud opsparet i 1991 (38 pct. virksomhedsskat) (Kun virksomhedsopsparing). 9 pct.  9 pct.  9 pct.  9 pct.  9 pct.
- for overskud opsparet i 1992-1998 (34 pct. virksomheds- eller konjunkturudligningsskat) 12 pct.  12 pct.  12 pct.  12 pct.  12 pct.
- for overskud opsparet i 1999-2000 (32 pct. virksomheds- eller konjunkturudligningsskat) 13,5 pct.  13,5 pct.  13,5 pct.  13,5 pct.  13,5 pct.
- for overskud opsparet i 2001-2004 (30 pct. virksomheds- eller konjunkturudligningsskat) 15 pct.  15 pct.  15 pct.  15 pct.  15 pct.
- for overskud opsparet i 2005-2006 (28 pct. virksomheds- eller konjunkturudligningsskat) 16,5 pct.  16,5 pct.  16,5 pct.  16,5 pct.  16,5 pct.
- for overskud opsparet i 2007-2013 (25 pct. virksomheds- eller konjunkturudligningsskat) 18,75 pct.  18,75 pct.  18,75 pct.  18,75 pct.  18,75 pct.
- for overskud opsparet i 2014 (24,5 pct. virksomheds- eller konjunkturudligningsskat)  - - 19,1 19,1 19,1
- for overskud opsparet i 2015 (23,5 pct. virksomheds- eller konjunkturudligningsskat) - - - 19,9 19,9
- for overskud opsparet i 2016 og senere indkomstår (22 pct. virksomheds- eller konjunkturudligningsskat) - - - - 21,0 
Renter pr. påbegyndt måned - OPKL § 7, stk. 2 0,1 pct.  0,1 pct.  0,1 pct.  0,1 pct.  0,1 pct.
Grænser - skifteformer          
Boudlæg - DSL § 18

38.000

40.000  41.000 41.000  42.000
Udlæg til ægtefællen - arveloven § 11 650.000 690.000  710.000 720.000  730.000