Dato for udgivelse
12 Nov 2013 14:44
Resumé

Skatterådet har fastsat nye satser for befordringsfradrag og skattefri befordringsgodtgørelse for næste år.


Skatterådet har fastsat nye satser for befordringsfradrag og skattefri befordringsgodtgørelse for næste år. Satserne for befordringsfradrag og skattefri befordringsgodtgørelse falder i 2014 på grund af faldende udgifter til at holde bil.

Når satserne falder, skyldes det bl.a., at benzinprisen har været lavere end forventet, da man fastsatte satsen for år 2013, og at forventningen er, at den ikke stiger så meget i 2014.

Befordringsfradraget falder

År

Sats for kørsel ml. 24-120 km

Sats for kørsel over 120 km

2013

2,13 kroner pr. km

1,07 kroner pr. km

2014

2,10 kroner pr. km

1,05 kroner pr. km

Reglerne for befordringsfradrag er uændrede. Der er fortsat ikke fradrag for befordring for de første 24 kilometer pr. dag mellem hjem og arbejde.

Den skattefri befordringsgodtgørelse falder

År

For de første 20.000 km

For kørsel over 20.000 km

2013

3,82 kr. pr. km

2,13 kr. pr. km

2014

3,73 kr. pr. km

2,10 kr. pr. km

Reglerne for skattefri befordringsgodtgørelse er uændret. De kan gives til personer, der kører erhvervsmæssigt i egen bil, forudsat at arbejdsgiver mv. fører den fornødne kontrol hermed.

- Den skattefri godtgørelsessats påvirkes desuden blandt andet af, at visse driftsudgifter er faldet. Det er eksempelvis blevet væsentlig billigere at forsikre sin bil i det seneste år. Satsen falder også, når bilerne kører længere på en liter brændstof, siger Hanne Søgaard Hansen, formand for Skatterådet.

Godtgørelse for at bruge egen cykel, knallert, 45-knallert og scooter er uændret i forhold til år 2013 og ligger på 0,51 kroner pr. kilometer.

Yderligere oplysninger: Journalister: 72 37 09 00; borgere: 72 22 18 18