Dato for udgivelse
25 Oct 2004 15:19
SKM-nummer
SKM2004.414.DEP
Myndighed
Skatteministeriet
Sagsnummer
-
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Afgift + Ejendomsvurdering + Inddrivelse + Moms og lønsumsafgift + Skat + Told
Overemner-emner
Afgifter + Moms og lønsumsafgift + Told + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Inddrivelse
Emneord
Appel, anke, verserende sager
Resumé
-
Reference(r)
-
Redaktionelle noter
Appellisten bliver fra medio 2005 ajourført løbende. Den findes som sidelink til Afgørelser, domme mv. på www.toldskat.dk.

Nedenfor bringes en fortegnelse over tidligere offentliggjorte domme, kendelser, afgørelser mv. inden for Skatteministeriets område, der er afsluttet ved en højere instans i perioden 1. oktober 2003 - 30. september 2004. Efterfølgende bringes en fortegnelse over sager, der var verserende ved en højere instans pr. 1. oktober 2004.

Appellerede landsretssager afsluttet ved Højesteret i perioden 1. oktober 2003 - 30. september 2004

Landsrettens dom Højesteret
SKM2003.24.ØLR 14-01-2003 1. afd. B-1890-98 SKM2004.308.HR 01-07-2004
SKM2003.268.ØLR 23-05-2003 8. afd. B-3438-00 SKM2004.259.HR 27-05-2004
SKM2003.157.VLR 19-03-2003 11. afd. B-0518-02 SKM2004.66.HR 16-01-2004
SKM2003.388.VLR 27-08-2003 1. afd. B-1458-02 SKM2004.233.HR 17-05-2004
SKM2002.679.ØLR 27-11-2002 12. afd. B-2706-00 SKM2004.296.HR 24-06-2004
SKM2002.671.ØLR 04-12-2002 1. afd. B-0001-00 Hævet 07-11-2003
SKM2002.670.VLR 02-12-2002 14. afd. B-0602-01 Hævet 30-04-2003
SKM2002.624.VLR 02-12-2002 5. afd. B-0335-00 Hævet 12-06-2003
SKM2002.623.VLR  12-11-2002 10. afd. B-1806-01 SKM2004.384.HR  20-09-2004
SKM2002.562.ØLR 28-10-2002 14. afd. B-0407-01 SKM2004.297.HR 23-06-2004
SKM2002.527.ØLR   23-09-2002 22. afd. B-0283-01 Forligt  26-02-2004
SKM2002.486.VLR 09-09-2002 5. afd. B-0766-97 SKM2004.106.HR 09-02-2004
SKM2002.480.VLR 08-03-2002 13. afd. B-0265-98  SKM2003.536.HR 05-10-2003
SKM2002.474.VLR 16-01-2002 13. afd. B-0559-99  SKM2003.535.HR 05-11-2003
SKM2002.400.VLR 24-06-2002 3. afd. B-0091-01 SKM2004.276.HR 08-06-2004
SKM2002.397.ØLR 28-06-2002 14. afd. B-2786-97 SKM2004.170.HR 22-03-2004
SKM2002.394.ØLR 18-06-2002 21. afd. B-0854-99 Hævet 19-11-2003
SKM2002.393.VLR 18-06-2002 7. afd. B-2858-00 SKM2003.299.HR 23-06-2003
SKM2002.392.VLR 30-04-2002 1. afd. B-0586-01 SKM2003.123.HR 06-03-2003
SKM2002.361.VLR 14-06-2002 1. afd. B-0382-01 SKM2004.67.HR 29-01-2004
SKM2002.350.ØLR 04-12-2001 18. afd. B-2916-99 m.fl. SKM2004.330.HR 15-06-2004
SKM2002.340.ØLR 24-05-2002 15. afd. B-702-95 SKM2004.108.HR 22-01-2004
SKM2002.335.VLR 07-03-2002 12. afd. B-2586-99 SKM2004.144.HR 19-02-2004
SKM2002.306.ØLR 25-04-2002 2. afd. B-0472-01 SKM2004.210.HR 27-04-2004
SKM2002.309.ØLR 24-05-2002 15. afd. B-3488-99 SKM2004.110.HR 09-03-2004
SKM2002.265.ØLR 16-04-2002 2. afd. B-2619-00 SKM2003.338.HR 30-06-2003
SKM2002.204.VLR 20-02-2002 2. afd. B-0325-00  SKM2003.91.HR 14-02-2003
SKM2002.250.VLR 13-03-2002 10. afd. B-2931-99 SKM2003.336.HR 27-06-2003
SKM2002.160.ØLR  08-02-2002  12. afd. B-2224-96 m.fl.  SKM2003.273.HR 20-05-2003
SKM2002.159.ØLR 19-12-2001 9. afd. B-2313-96 m.fl. Hævet 12-06-2003
SKM2002.124.LSR 04-12-2001 2-1-1811-0690 SKM2003.157.VLR 19-03-2003
SKM2002.111.ØLR 30-01-2002 17. afd. B-3794-99 SKM2003.290.HR 06-06-2003
SKM2002.101.ØLR 25-01-2002 4. afd. B-216-99 SKM2003.318.HR 27-06-2003
SKM2002.91.VLR 22-01-2002 3.afd. B-2919-00 SKM2003.90.HR 14-02-2003
SKM2002.90.VLR 10-01-2002 4. afd. B-0371-00 SKM2003.246.HR 12-05-2003
SKM2002.69.VLR 18-12-2001 KA afd. B-0584-00 SKM2003.162.HR 27-03-2003
SKM2001.640.VLR 05-04-2001 6. afd. B-1312-99 SKM2003.42.HR 10-01-2003
SKM2001.626.VLR 30-10-2001 7. afd. B-0547-00 SKM2003.555.HR 14-11-2003
SKM2001.618.ØLR 31-10-2001 5. afd. B-3029-99 SKM2003.161.HR 25-03-2003
SKM2001.410.ØLR 30-04-2001 12. afd. B-0522-99 SKM2003.92.HR 14-02-2003
SKM2001.408.ØLR 01-05-2001 1. afd. B-2656-98 SKM2003.586.HR 08-12-2003
SKM2001.396.ØLR 06-04-2001 13. afd. B-3194-96  SKM2003.62.HR 04-02-2003
SKM2001.395.ØLR  25-04-2001  5. afd. B-3409-99 SKM2004.103.HR 05-02-2004
SKM2001.184.ØLR 16-03-2001  17. afd. B-0614-98  SKM2004.116.HR 05-02-2004
SKM2001.175.VLR 16-02-2001 1. afd. B-0799-98 m.fl. SKM2003.96.HR 10-12-2002
SKM2001.173.VLR  15-01-2001  KA afd. B-1163-98 m.fl.  SKM2003.209.HR 01-05-2003
SKM2001.117.VLR 07-02-2001  5. afd. B-1733-97  SKM2004.22.HR 14-01-2004
SKM2001.90.ØLR  30-11-2000 17. afd. B-0282-96 m.fl.  Hævet 17-03-2003
TfS 2000, 1013 09-11-2000 4. afd. B-2276-97 m.fl. SKM2003.540.HR 08-10-2003
TfS 2000, 979 VLD 3-11-2000 K afd., s.a. B-3175-98 SKM2003.153.HR 19-03-2003
TfS 2000, 955 03-11-2000 4. afd. B-2998-97 Forligt 13-05-2003
TfS 2000, 873 16-10-2000 20. afd. B-1682-99 SKM2003.288.HR 02-06-2003
TfS 2000, 446 VLD 13-4-2000 7. afd. B-0076-96 m.fl. SKM2003.94.HR 13-11-2002
TfS 2000, 288 ØLD 3-3-2000 7. afd. B-0483-98 SKM2003.256.HR 14-05-2003
TfS 1999, 803 ØLD 20-7-1999 17. afd. B-1284-95 SKM2004.257.HR 29-04-2004
TfS 1999, 615 ØLD 2-7-1999 2. afd. B-0705-97 SKM2003.95.HR 04-12-2002
TfS 1999, 600 ØLD 24-6-1999 3. afd. B-0787-97 SKM2003.166.HR 25-03-2003

Indbragte landsskatteretssager afsluttet ved landsretterne i perioden
1. oktober 2003 - 30. september 2004
SKM2004.57.LSR 17-12-2003 2-6-1680-0171 SKM2004.358.VLR 09-06-2004
SKM2003.350.LSR 23-06-2003 2-5-1873-0192 Hævet  
SKM2003.284.LSR 28-05-2003 2-4-1842-0575 SKM2004.303.ØLR 25-06-2004
SKM2003.232.LSR 13-03-2003 2-5-1897-0198 SKM2004.299.VLR 25-06-2004
SKM2003.109.LSR 19-12-2002 2-2-1824-0298 Hævet  
SKM2003.104.LSR 09-10-2002 2-4-1229-0140 Forligt 09-03-2004
SKM2003.8.LSR 13-12-2002 2-6-1680-0116 SKM2004.18.VLR 08-01-2004
SKM2002.642.LSR 13-11-2002 2-6-1634-0042 Hævet  
SKM2002.607.LSR 30-10-2002 2-6-1664-0108 Hævet  
SKM2002.606.LSR 24-10-2002 2-6-1667-0014 SKM2004.179.VLR 26-03-2004
SKM2002.498.LSR 22-08-2002 2-7-1413-0015 SKM2004.23.VLR 15-01-2004
SKM2002.426.LSR 17-07-2002 2-1-1811-0772 Sagen er afvist  
SKM2002.389.LSR 19-06-2002 2-5-1895-0710 SKM2003.236.DEP Bekr. genmæle
SKM2002.388.LSR 06-06-2002 2-5-1897-0188 Forligt  
SKM2002.386.LSR 13-06-2002 2-5-1879-0297 SKM2004.29.ØLR 09-01-2004
SKM2002.127.LSR  01-02-2002  2-4-1847-0532  SKM2004.277.VLR  10-06-2004 
SKM2002.78.LSR 22-01-2002 2-5-1884-0510 SKM2003.205.VLR 24-03-2003
SKM2001.611.LSR 05-09-2001 2-6-1634-0038  SKM2003.160.VLR 13-03-2003
SKM2001.610.LSR 07-06-2001 2-6-1666-0196 Sagen er afvist  
SKM2001.367.LSR 23-08-2001 2-6-1661-0015 SKM2003.372.ØLR  
SKM2001.298.LSR 25-06-2001 2-7-1410-0059 Hævet  
TfS 2000, 681  LSR 21-7-2000  2-6-1612-0005 SKM2003.462.ØLR 08-10-2003
TfS 1999, 782 27-08-1999 661-1612-0001 SKM2003.218.ØLR 30-04-2003

Påklagede bindende forhåndsbeskeder afsluttet ved Landsskatteretten

SKM2003.419.LR      Ej offentliggjort  
SKM2003.149.LR      SKM2003.284.LSR  
SKM2003.60.LR       SKM2004.46.LSR  
SKM2002.628.LR      SKM2004.248.LSR  
SKM2002.317.LR      SKM2003.348.LSR  
SKM2001.333.LR      SKM2004.493.LSR  

Verserende sager for Højesteret
2004    
     
SKM2004.360.ØLR 05-08-2004 24. afd., B-2804-02
SKM2004.354.ØLR 17-05-2004 13. afd., B-0001-99
SKM2004.335.VLR  06-07-2004  13. afd. B-1410-03
SKM2004.305.ØLR 17-06-2004 4. afd., B-760-02
SKM2004.301.ØLR 21-04-2004 4. afd., B-265-02
SKM2004.269.ØLR 04-06-2004 19. afd., B-2-99
SKM2004.266.ØLR 02-06-2004 24. afd., B-2933-02
SKM2004.264.ØLR 03-06-2004 20. afd., B-1844-01
SKM2004.229.ØLR 14-05-2004 17. afd., B-2335-02 m.fl.
SKM2004.226.VLR 12-05-2004 1. afd., B-0509-03
SKM2004.221.VLR 15-04-2004 7. afd., B-0460-03
SKM2004.215.VLR 23-04-2004 12. afd., B-1427-03
SKM2004.204.ØLR 10-06-2004 6. afd., B-1975-02
SKM2004.199.VLR 13-04-2004 1. afd., B-1829-02
SKM2004.198.VLR 26-03-2004 11. afd., B-2883-02
SKM2004.178.ØLR 18-03-2004 24. afd., B-785-03
SKM2004.159.ØLR 17-03-2004 5. afd., B-1043-03
SKM2004.153.VLR 09-03-2004 7. afd., B-3120-02
SKM2004.143.VLR 02-03-2004 14. afd., B-0425-03
SKM2004.117.ØLR 19-02-2004 4. afd. B-1625-02
SKM2004.115.VLR 18-02-2004 7. afd., B-2769-02
SKM2004.109.VLR 18-02-2004 3. afd., B-2179-02
SKM2004.82.ØLR 30-01-2004 4. afd. B-2308-02
SKM2004.31.ØLR 14-01-2004 5. afd. B-130-02
SKM2004.17.VLR 18-12-2003 7. afd. B-1696-02
SKM2004.5.VLR 10-12-2003 3. afd. B-1411-02 m.fl.
2003    
SKM2003.558.ØLR 02-12-2003 12. af. B-334-01
SKM2003.549.ØLR 03-11-2003 22 afd. B-87-02
SKM2003.411.ØLR 12-09-2003 20. afd. B-589-02
SKM2003.408.ØLR 01-06-2003 22. afd. B-3516-01
SKM2003.397.ØLR 10-09-2003 6. afd. B-3631-02
SKM2003.396.VLR 10-09-2003 12. afd. B-1889-01
SKM2003.390.ØLR 04-09-2003 7. afd. B-240-01
SKM2003.384.VLR 04-04-2003 13. afd. B-0826-98
SKM2003.362.VLR 26-06-2003 14. afd. B-1605-00
SKM2003.334.ØLR 29-04-2003 9. afd. B-555-97
SKM2003.332.VLR 05-02-2003 13. afd. B-0003-98 m.fl.
SKM2003.314.VLR 18-06-2003 2. afd. B 0612-02
SKM2003.308.ØLR 11-06-2003 16. afd. B-2453-01
SKM2003.291.VLR 10-06-2003 7. afd. B-1344-02
SKM2003.289.VLR 03-06-2003 10. afd. B-0517-02
SKM2003.276.ØLR 03-06-2003 5. afd. B-3392-01
SKM2003.275.ØLR 21-05-2003 12. afd. B-537-02
SKM2003.219.ØLR 01-05-2003 23. afd. B-3460-00
SKM2003.217.VLR 23-04-2003 14. afd. B-0502-01
SKM2003.193.ØLR 02-04-2003 4. afd. B-587-02
SKM2003.191.VLR 31-03-2003 12. afd. B-0434-02
SKM2003.160.VLR 13-03-2003 4. afd. B-2756-01
SKM2003.127.VLR 12-03-2003 12. afd. B-0364-02
SKM2003.125.VLR 17-09-2002 10. afd. B-2262-01
SKM2003.9.ØLR 20-12-2002 2. afd. B-3621-00 m.fl.
     
2002    
SKM2002.680.ØLR 11-03-2002 9. afd. B-3476-98
SKM2002.640.VLR 22-11-2002 12. afd. B-2824-01
SKM2002.639.ØLR 26-11-2002 19. afd. B-691-01
SKM2002.610.ØLR 13-11-2002 5. afd. B-2990-97 m.fl.
SKM2002.567.VLR 18-01-2002 12. afd. B-2559-99
SKM2002.563.VLR 30-10-2002 2. afd. B-1907-01
SKM2002.555.ØLR 08-03-2002 9. afd. B-3326-96 m.fl.
SKM2002.509.VLR 25-09-2002 4. afd. B-2712-99 m.fl.
SKM2002.508.ØLR 06-09-2002 11. afd. B-1317-98
SKM2002.472.ØLR 30-08-2002 4. afd. B-2518-00
SKM2002.471.ØLR 30-08-2002 4. afd. B-0444-01
SKM2002.444.ØLR 16-08-2002 2. afd. B-598-01
SKM2002.417.ØLR 28-06-2002 6. afd. B-0360-00
SKM2002.412.ØLR 02-08-2002 17.afd. B-3735-01
SKM2002.341.VLR 03-06-2002 7. afd. B-0922-00 m.fl.
SKM2002.272.ØLR 25-02-2002 18. afd. B-0059-98
SKM2002.205.ØLR 11-03-2002 1. afd. B-1184-99
SKM2002.182.VLR 22-02-2002 1. afd. B-0253-01
SKM2002.145.VLR 05-02-2002 4. afd. B-1105-00
SKM2002.60.ØLR 10-12-2001 8. afd. B-2583-99
SKM2002.59.ØLR  10-12-2001 8. afd. B-2582-99
SKM2002.45.ØLR 29-11-2001 16. afd. B-3721-99
SKM2002.6.ØLR 06-12-2001 2. afd. B-1567-99 
     
2001    
SKM2001.666.VLR 26-09-2001 12. afd. B-1429-98 m.fl.
SKM2001.643.ØLR 16-11-2001 19. afd. B-0666-99 m.fl.
SKM2001.591.VLR 05-10-2001 1. afd. B-0511-99
SKM2001.590.VLR 05-10-2001 1. afd. B-0278-99
SKM2001.543.VLR 29-08-2001 11. afd. B-0401-00
SKM2001.517.VLR 01-08-2001 12. afd. B-0933-00
SKM2001.508.VLR 13-08-2001 6. afd. B-2084-99 m.fl.
SKM2001.503.VLR 21-06-2001 12. afd. B-0803-98
SKM2001.492.VLR  23-08-2001  8. afd. B-002800 
SKM2001.451.VLR 25-06-2001 KB afd. B-0474-00
SKM2001.174.VLR 25-01-2001 10. afd. B-2578-97
SKM2001.70.ØLR 21-12-2000 7. afd. B-3374-98
SKM2001.52.VLR 30-11-2000 9. afd. B-0393-98
     
2000    
TfS 2000, 935 12-10-2000 12. afd. B-2834-97
TfS 2000, 876  6-10-2000  4. afd. B-0255-98 
TfS 2000, 841 22-09-2000 9. afd. B-0284-98
TfS 2000, 720 11-08-2000 5. afd. B-00790-98
TfS 2000, 660 14-07-2000 7. afd. B-0362-98
TfS 2000, 603 16-06-2000 7. afd. B-2225-96
TfS 2000, 496 19-04-2000 6. afd. B-1140-95 m.fl.
TfS 2000, 269 22-12-1999 11. afd. B-0864-97
TfS 2000, 233 01-02-2000 18. afd. B-2639-96
TfS 2000, 62 15-11-1999 9. afd. B-0293-96
     
1999    
TfS 1999, 775 24-09-1999 19. afd. B-2011-96
TfS 1999, 729 16-09-1999 1. afd. B-3345-96
TfS 1999, 617 29-06-1999 16. afd. B-3046-95 
TfS 1999, 530 03-06-1999 4. afd. B-1279-95
TfS 1999, 489 15-03-1999 5. afd. B-766-97
TfS 1999, 319 15-03-1999 3. afd. B-1651-92
TfS 1999, 231 25-01-1999 5. afd. B-1950-95 m.fl.
TfS 1999, 230 28-01-1999 2. afd. B-2044-95
TfS 1999, 200 22-01-1999 6. afd. B-1974-95

Verserende sager ved landsretterne
2004
SKM2004.183.LSR 12-03-2004 2-1-1811-0863
SKM2004.61.LSR 17-10-2003 2-2-1824-0471
SKM2004.53.LSR 08-12-2003 2-4-1222-0139
SKM2004.47.LSR 08-10-2003 2-6-1634-0060
     
2003    
SKM2003.579.LSR 27-11-2003 2-7-1814-0139
SKM2003.544.LSR 15-10-2003 2-4-1220-0048
SKM2003.528.LSR 24-10-2003 2-2-1824-0242
SKM2003.506.LSR 12-09-2003 2-6-1680-0153
SKM2003.505.LSR 29-09-2003 2-1-1811-0902
SKM2003.498.LSR 30-09-2003 2-4-1929-0015
SKM2003.429.LSR 22-07-2003 2-7-1419-0103
SKM2003.345.LSR 12-06-2003 2-6-1666-0308
SKM2003.302.LSR 23-05-2003 2-6-1666-0302
SKM2003.293.LSR 03-06-2003 2-2-1819-1015
SKM2003.243.LSR 02-06-2003 2-6-1634-0058
SKM2003.176.LSR 19-03-2003 2-6-1631-0030
SKM2003.173.LSR 05-03-2003 2-4-1847-0775
SKM2003.113.LSR 17-02-2003 2-7-1889-0431
SKM2003.30.LSR 13-12-2002 2-5-1890-1967
     
2002    
SKM2002.673.LSR 07-11-2002 2-5-1890-1687
SKM2002.663.LSR 30-10-2002 2-6-1665-0096
SKM2002.657.LSR 25-11-2002 2-2-1860-0094
SKM2002.574.LSR 06-08-2002 2-4-1847-0698
SKM2002.501.LSR 12-09-2002 2-4-1845-0469
SKM2002.437.LSR 02-08-2002 2-4-1870-0806
SKM2002.355.LSR 26-02-2002 2-6-1695-0002
SKM2002.237.LSR 14-03-2002 2-2-1859-0088
SKM2002.43.LSR 30-11-2001 2-6-1670-0038
     
2001    
SKM2001.313.LSR 27-06-2001 2-6-1692-0016
SKM2001.236.LSR 27-04-2001 2-6-1664-0067
SKM2001.148.LSR 18-12-2000 2-5-1263-23
SKM2001.143.LSR 21-11-2000 2-5-1879-179
SKM2001.48.LSR 06-12-2000 2-6-1665-57
SKM2001.25.LSR 23-11-2000 2-6-1665-32
     
2000    
TfS 2000, 822 LSR 30-6-2000 2-3-1869-0088
TfS 2000, 708 LSR 21-6-2000 2-2-1819-706
TfS 2000, 530 LSR 22-3-2000  651-1263-18 
TfS 2000, 253  LSR 23-11-1999 621-1820-1781
     
1999    
TfS 1999, 735 LSR 31-5-1999  651-1879-0170

Byretsdomme verserende ved landsretterne
SKM2001.639.BR

KBD 5-7-2001 

4D 11483-00 

Afgørelser og bindende forhåndsbeskeder påklaget til Landsskatteretten
SKM2004.197.LR 20-04-2004 99/02-4332-01667
SKM2003.183.LR 22-04-2003 99/02-413-00421
SKM2002.658.LR 17-09-2002 99/02-4359-00209