Dato for udgivelse
20 Nov 2013 10:25
Resumé

Direktør for SKAT, Jesper Rønnow Simonsen, og formand for Skatterådet, Hanne Søgaard, har indgået en revideret aftale om det fremtidige samarbejde. Aftalen giver mulighed for, at Skatterådet mere aktivt kan drøfte og komme med anbefalinger til SKATs arbejde på en række punkter.


Direktør for SKAT, Jesper Rønnow Simonsen, og formand for Skatterådet, Hanne Søgaard, har indgået en revideret rammeaftale for det fremtidige samarbejde mellem de to instanser. Det nye i den reviderede aftale er, at aftalen i højere grad end tidligere giver Skatterådet mulighed for at drøfte og komme med bemærkninger og forslag til SKATs videre arbejde på en række områder. Direktør for SKAT, Jesper Rønnow Simonsen, forventer at aftalen vil have en positiv indflydelse på SKATs arbejde fremover.

- Et af de nye tiltag i aftalen er, at formanden for Skatterådet og jeg mødes hvert halve år for at gøre status over sagerne i Skatterådet. Her kan Skatterådets formand samtidig kommentere juridiske problemstillinger, som rådet er stødt på og komme med anbefalinger til, hvordan SKAT følger op på problemstillingerne, siger direktør for SKAT Jesper Rønnow Simonsen og fortsætter: Jeg ser frem til disse møder og er sikker på, at SKAT vil få glæde af dem i vores fremadrettede indsats.

Skatterådet får også en mere aktiv rolle i forhold til SKATs planer og opgaver på især indsatsområdet. Skatterådet skal blandt andet orienteres om og drøfte SKATs planer og opgaver på indsatsområdet, inden SKAT sætter de konkrete planer i værk, ligesom rådet også kan bede om at få en nærmere drøftelse af konkrete projekter.

Skatterådets formand, Hanne Søgaard Hansen, glæder sig til, at Skatterådet kan drøfte og give anbefalinger til fx SKATs indsatsprojekter. 

- Det er godt, at vores erfaringer fra Skatterådet kan bringes i spil og i langt højere grad end tidligere, udtaler Hanne Søgaard Hansen.

SKATs uafhængige Borger- og Retssikkerhedschef, Margrethe Nørgaard, vil ligeledes fremover modtage kommentarer og forslag til sit arbejde fra Skatterådet. Hvert år udarbejder Borger- og Retssikkerhedschefen en arbejdsplan for det kommende år, og med den nye skatterådsaftale skal udkastet til arbejdsplanen drøftes med Skatterådet, som har mulighed for at kommentere planen og komme med ideer til, hvilke aktiviteter der skal indgå i planen.

Aftalens nye tiltag 

  • Den nye aftale mellem SKAT og Skatterådet indeholder blandt andet følgende nye elementer:
  • Skatterådet orienteres om SKATs planer og opgaver på indsatsområdet. Orienteringen danner grundlag for en drøftelse i Skatterådet af SKATs indsatsarbejde, herunder af planlægningen, gennemførelsen og opfølgningen. 
  • Skatterådet kan anmode om, at projekter udtages til en nærmere drøftelse, og rådet kan give SKAT konkrete anbefalinger i relation til det pågældende projekt. SKAT skal give Skatterådet en særlig afrapportering på de projekter, der har været udtaget til en nærmere drøftelse.
  • Hvert halve år mødes formanden for Skatterådet, SKATs direktør og underdirektøren for SKAT Jura. På mødet gøres der status over antallet af sager, der er behandlet af Skatterådet. Der samles også op på, hvilke juridiske problemstillinger Skatterådet har behandlet, med henblik på at Skatterådets formand kan kommentere og komme med anbefalinger til SKAT om, hvorledes der føles op på problemstillingerne.
  • Én gang om året får Skatterådet mulighed for at drøfte SKATs målsætninger og initiativer med direktøren for SKAT og direktørerne på SKATs forretningsområder for Indsats og Kundeservice.
  • SKATs Borger- og Retssikkerhedschef drøfter udkast til sin arbejdsplan med Skatterådet. Skatterådet orienteres om udkastet til arbejdsplanen og har mulighed for at kommentere denne og stille forslag til aktiviteter, der kan indgå i arbejdsplanen. Desuden orienteres Skatterådet om Borger- og Retssikkerhedschefens redegørelser og har i den forbindelse mulighed for at stille spørgsmål til redegørelsen.

Yderligere oplysninger: SKATs pressefunktion: tlf.: 72 37 09 00