Dato for udgivelse
28 Nov 2013 13:54
Til
Importører mv
Sagsnummer
13-5998660
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Indførelse af en midlertidig antidumpingtold på importen af solcelleglas med oprindelse i Folkerepublikken Kina.


Kommissionen har ved forordning (EU) Nr. 1205/2013 offentliggjort i EU-tidende L 316 af 27. november 2013 indført en midlertidig antidumpingtold på importen af solcelleglas (toldtariffens pos. 7007 19 80 10) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN).

For så vidt angår den midlertidige antidumpingtold henvises til teksten i forordning (EU) Nr. 1205/2013.

Forordningen træder i kraft den 28. november 2013.