Dato for udgivelse
02 Dec 2013 10:34
Til
Importører mv
Sagsnummer
13-0117638
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Afslutning af antisubsidieproceduren vedrørende importen af biodiesel med oprindelse i Argentina og Indonesien og om ophævelse af forordning (EU) Nr. 330/2013 om registrering af denne import.


Kommissionen har ved forordning (EU) Nr. 1198/2013 offentliggjort i EU-tidende L 315 af 26. november 2013 afsluttet antisusidieproceduren vedrørende importen af biodiesel (toldtariffens pos. ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 95, ex 1518 00 99, ex 2710 19 43, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, ex 3824 90 97, 3826 00 10 og ex 3826 00 90) med oprindelse i Argentina (AR) og Indonesien (ID).

Toldmyndighederne er pålagt at ophøre med den registrering af importen, der blev indført ved artikel 1 i forordning (EU) nr. 330/2013.

For så vidt angår afslutning af antisubsidieproceduren henvises til teksten i forordning (EU) Nr. 1198/2013.

Forordningen trådte i kraft den 27. november 2013.