Dato for udgivelse
3. december 2013
Til
Importører, eksportører mv.
Sagsnummer
13-6307016
Ved spørgsmål, kontakt
Skattecentre med toldopgaver
Resumé

Nyhedsbrevet indeholder information og links vedrørende frihandelsaftale med Guatemala


EU har indgået frihandelsaftale med Guatemala. Aftalen finder midlertidig anvendelse fra og med 1. december 2013.

Dette betyder, at varer fra landene kan indføres til præferencetold i EU, såfremt varerne ledsages af oprindelsesdokumenter fra de respektive lande, samt at oprindelsesdokumentation kan udstedes for varer med EU-oprindelse, der eksporteres til disse lande. Endvidere kan virksomheder opnå status som godkendte eksportører til udstedelse af fakturaerklæringer ved ansøgning til SKAT.

Se den officielle offentliggørelse af aftalen her.

Se selve aftalen her.