Dato for udgivelse
04 Dec 2013 13:05
Til
Importører og eksportører
Sagsnummer
13-6374848
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Kommissionen har vedtaget tariferingsforordninger vedr. en vare indeholdende alfa-liponsyre, behandlet aromatisk ekstrakt af destillat (TDAE) og en ikke-alkoholholdig drikkevare (smoothies) samt tilføjelse til Forklarende Bemærkninger til KN vedr. gas fremstillet af biomasse


Kommissionen har den 28. november 2013 vedtaget følgende forordninger om tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur:

  • Forordning (EU) nr. 1230/2013 vedrørende tarifering af en vare indeholdende alfa-liponsyre under pos. 3004 90 00. På trods af at varen ifølge etiketten anvendes som kosttilskud, tariferes varen som et lægemiddel, da varen har klart definerede profylaktiske eller terapeutiske egenskaber.
  • Forordning (EU) nr. 1231/2013 vedrørende tarifering af behandlet aromatisk ekstrakt af destillat (TDAE) under pos. 2707 99 99.
  • Forordning (EU) nr. 1232/2013 vedrørende tarifering af en ikke-alkoholholdig drikkevare klar til direkte fortæring (smoothies) under pos. 2202 90 10. Varen kan ikke tariferes i pos. 2009 som en frugt- og grøntsagssaft.

Disse forordninger er offentliggjort i EU-Tidende L322 af 3. december 2013 og træder i kraft den 23. december 2013.

Kommissionen har desuden vedtaget en tilføjelse til Forklarende Bemærkninger til KN, pos. 2711 19 00 og 2711 29 00 vedrørende gas fremstillet af biomasse. Sådanne varer er ikke omfattet af positionerne for naturgas, men tariferes under andre varer.

Teksten er offentliggjort i EU-Tidende nr. C 353 af 3. december 2013.

En bindende tariferingsoplysning (BTO) ophører med at være gyldig fra datoen for offentliggørelsen, såfremt den ikke længere er i overensstemmelse med fortolkningen af toldnomenklaturen som følge af de vedtagne foranstaltninger. BTO'er, der påvirkes af en tariferingsforordning eller de Forklarende Bemærkninger kan dog fortsat benyttes i en periode på henholdsvis 3 måneder og 6 måneder efter offentliggørelsen, såfremt der inden offentliggørelsen er indgået bindende og endelig kontrakt om køb (import) eller salg (eksport) af den pågældende vare.

 

Med venlig hilsen

Tariferingscentret