Dato for udgivelse
04 Dec 2013 13:52
Til
Virksomheder beskæftiget med import, eksport og transit (NCTS) af varer
Sagsnummer
13-6387545
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Interrne ændringer til toldsystemerne vil betyde nedetid lørdag den 7. december 2013, men vil ikke betyde tekniske ændringer for virksomhederne


Lørdag den 7. december 2013 foretages en større teknisk opgradering i toldsegmentets underliggende systemer.

Enkelt beskrevet betyder opgraderingen, at import-, eksport- og transitangivelser efter udlægningen gennemløber et nyudviklet risikoanalysemodul.

Opgraderingen vil ikke give væsentlige ændringer for brugerne af de omtalte systemer, og har ingen systemmæssige konsekvenser for virksomhederne.

Virksomhederne vil dog for Import, Eksport, ICS og Manifest systemernes vedkommende - opleve utilgængelighed det meste af lørdagen i tidsrummet 08:00 til 18:45.

Vedrørende transitsystemet NCTS vil omlægningerne være af mindre karakter hvorfor opgraderingen forventes gennemført uden nedetid.