Dato for udgivelse
20 Dec 2013 15:00
Resumé

Antallet af borgere, der bevidst laver fejl i årsopgørelserne, er faldet med 75 pct. fra 2006 til 2010. Faldet skyldes blandt andet, at SKAT bruger nye metoder til at hjælpe borgerne med at undgå fejl.


Antallet af borgere, der bevidst laver fejl i årsopgørelserne, er faldet fra 36.000 i 2006 til 9.000 i 2010, og den samlede andel af skatteydere, som angiver korrekt, er på 93 pct. Det viser SKATs såkaldte compliance-undersøgelse for 2010, som undersøger borgernes og virksomhedernes overholdelse af skattereglerne.

- Det er et rigtig flot resultat. Vi skal huske på, at finanskrisen tog fart i 2008 og i 2010 havde udviklet sig til en regulær lavkonjunktur og gældskrise. Dermed kunne man forvente, at flere ville forsøge at omgå reglerne, men det har altså ikke været tilfældet. De fleste borgere vil gerne være med til at betale til vores fælles velfærd. Det synes jeg er utrolig positivt, siger skatteminister Jonas Dahl.

Feltlåsning skaber færre fejl
En af årsagerne til, at antallet af fejl falder, er, at SKAT i stigende grad benytter sig af såkaldt feltlåsning. Feltlåsning indebærer, at SKAT automatisk udfylder et eller flere felter på borgernes årsopgørelse og derefter låser de pågældende felter, så borgerne ikke kan rette dem via TastSelv.

Det sker, når SKAT modtager fuldt dækkende oplysninger fra tredjeparter, såsom arbejdsgivere, banker m.m., og dermed direkte kan overføre beløbene til borgernes årsopgørelse.

- Vi kan tydeligt se, at når vi låser en række yderligere felter på årsopgørelsen, så undgår vi, at der ved en fejl indtastes forkerte oplysninger i de felter . Det er et godt eksempel på det, som vi gerne vil i SKAT: At gøre det nemmere for borgerne at betale den skat, de skal ? hverken mere eller mindre, siger direktør for SKAT Jesper Rønnow Simonsen.

Trods krise lever mange virksomheder op til reglerne
Hos virksomhederne fandt SKAT i 2010 en eller flere fejl hos 54 pct. af de undersøgte virksomheder. Et billede, der stort set ligner billedet fra 2008. Et positivt resultat set i lyset af den økonomiske krise, mener skatteministeren.

- I en økonomisk situation med lavere efterspørgsel, faldende indtjening og meget begrænsede muligheder for låntagning kunne man frygte, at virksomhedernes evne og vilje til at leve op til reglerne ville falde. Det er ikke tilfældet, og det mener jeg egentlig er positivt. Men det er jo helt åbenlyst, at der er plads til forbedringer, og derfor er det her selvfølgelig noget, jeg vil følge meget tæt i den kommende tid, siger Jonas Dahl.

For det meste skyldes fejl manglende kendskab til reglerne, forkert tolkning af reglerne eller simple bogføringsfejl. Andelen af virksomheder, der bevidst omgår eller bryder skattereglerne, er på 10 pct.

SKAT igangsatte i 2012 en række målrettede initiativer på baggrund af compliance-undersøgelserne for 2008, som skatteministeren forventer, vil bidrage til at nedbringe antallet af fejl.

- Tallene på virksomhedsområdet skal være bedre, og det arbejder vi målrettet på, at de bliver. Vi satte en del initiativer i værk på virksomhedsområdet, da vi fik resultaterne fra den forrige undersøgelse, og derfor har jeg også en forventning om, at vi fremadrettet vil se færre fejl og mindre snyd blandt virksomhederne i de kommende år. Det vil vi i hvert fald arbejde benhårdt for, siger direktør for SKAT Jesper Rønnow Simonsen.


Se hovedresultaterne af undersøgelserne.

Se rapporten regelefterlevelsen hos borgerne.

Se rapporten regelefterlevelsen hos virksomhederne.

 

Fakta

  • SKATs nye undersøgelse bygger på tal fra borgernes og virksomhedernes 2010-årsopgørelser, som kom i midten af 2011.
  • SKAT vurderer, at antallet af borgere, der bevidst opgiver fejlagtige oplysninger i årsopgørelserne, nu er reduceret til blot 9.000 fra 16.000 i 2008 og 36.000 i 2006.
  • Feltlåsning: Efter tredjeparter har indberettet oplysningerne for de låste felter, kan SKAT direkte overføre beløbene til borgernes årsopgørelse.  Oplysninger i disse felter kan ikke ændres på TastSelv uden aftale med SKAT.
  • Tredjeparter: Er arbejdsgivere, banker mv., der giver oplysninger til SKAT om borgernes indkomst, fradrag m.m.
  • SKAT gennemførte for indkomståret 2008 en omfattende compliance-undersøgelse af, hvorvidt borgere og virksomheder følger skattereglerne. For borgerne var fejlprocenten meget lav, mens den var højere blandt virksomheder. På den baggrund iværksatte SKAT en række initiativer, der skulle løfte virksomhedernes regelefterlevelse. Forventningen er, at disse først for alvor vil slå igennem ved den næste compliance-undersøgelse, som bygger på årsopgørelserne for 2012.

 

Yderligere oplysninger: Journalister: tlf.:  72 37 09 00; Borgere og virksomheder: tlf.:  72 22 18 18