Dato for udgivelse
21 Dec 2013 09:52
Til
virksomheder beskæftiget med motorafgifter
Sagsnummer
13-6638529
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Med virkning fra den 1. januar 2014 sker der justering af beløbsgrænser i registreringsafgiftsloven, samt enkelte ændringer i vægtafgiftsloven.


Med virkning fra den 1. januar 2014 sker der følgende ændringer i registreringsafgiftsloven og i vægtafgiftsloven:

Registreringsafgiftsloven

Følgende satser ændres

  • Motorcykler: 105 pct. af 8.900-24.900 kr. og 180 pct. af resten ændres til 105% af 9.100-25.400 kr. og 180% af resten.
  • Andre køretøjer (personbiler): 105 pct. af 79.000 kr. og 180 pct. af resten ændres til 105% af 80.500 kr. og 180 % af resten.
  • Varebiler ikke over 4t: 0 kr. af de første 16.900 kr. af den afgiftspligtige værdi og 50 pct. af resten ændres til 0 kr. af de første 17.300 kr. og 50% af resten.

Brændstofforbrug (fradrag)

Ændringer:

  • For dieseldrevne personbiler nedsættes afgiften med 4.000 kr. for hver kilometer, bilen tilbagelægger ud over 17,5 km pr. liter brændstof (i 2013 var grænsen 17 km/l).
  • For dieseldrevne varebiler nedsættes afgiften med 4.000 kr. for hver kilometer, bilen tilbagelægger ud over 17 km pr. liter brændstof (i 2013 var grænsen 16,5 km/l).

Leveringsomkostninger

De afgiftsfri leveringsomkostninger ændres således:

  • For motorcykler stiger beløbet fra 960 kr. til 1.040 kr. 
  • For personbiler og små varebiler stiger beløbet fra 2.000 kr. til 2.080 kr.
  • For varebiler på 30 % afgift stiger beløbet fra 2.480 kr. til 2.560 kr.

Afgiftsfri genopbygning

Bemærk at  grænsen i registreringsafgiftslovens § 7 (reparationsgrænsen for totalskadede biler) for afgiftsfri genopbygning af motorkøretøjer afgiftsberigtiget efter § 4, stk. 1, nr. 2, i årene 2014 og 2015 ændres fra 65 pct. til 75 pct. henholdsvis fra 55 pct. til 65 pct.
Fra 2016 og frem vil grænserne igen være de samme som de gældende grænser, jf lov nr. 789 af 28/06/2013.

Vægtafgiftsloven

Der sker en mindre justering af udligningsafgiften for dieseldrevne varebiler, jf lovforslag L47 af 31. oktober 2013

Varebiler og mindre lastbiler der ikke er afgiftspligtige efter lov om afgift af vejbenyttelse, og visse påhængskøretøjer.

2014

Vægtafgift

Udligningsafgift

Tillæg for
privat anvendelse

Afgift pr. køretøj

12 måneder 

Motorkøretøj

Påhængs
køretøj

Motorkøretøj

Påhængs
køretøj

Køretøjer registreret første gang til og med den 24. april 2007

Køretøjer registreret første gang den 25. april 2007 eller senere

Motor- og påhængskøretøjer m.v. indtil 4.000 kg tilladt totalvægt

Totalvægt indtil 500 kg 

930

-

560

-

990

5.510

Totalvægt 501-1.000 kg

1.190

130

800

990

5.510

Totalvægt 1.001-2.000 kg

1.980

250

1.100

-

990

5510

Totalvægt 2.001-2.500 kg

3.430

320

1.370

-

5.510

5.510

Totalvægt 2.501-3.000 kg

4.110

400

1.560

-

5.510

5.510

Totalvægt 3.001-4.000 kg

4.110

490

1.770

240

5.510

16.380

2015

Vægtafgift

Udligningsafgift

Tillæg for
privat anvendelse

Afgift pr. køretøj

12 måneder 

Motorkøretøj

Påhængs
køretøj

Motorkøretøj

Påhængs
køretøj

Køretøjer registreret første gang til og med den 24. april 2007

Køretøjer registreret første gang den 25. april 2007 eller senere

Motor- og påhængskøretøjer m.v. indtil 4.000 kg tilladt totalvægt

Totalvægt indtil 500 kg 

930

-

570

-

990

5.510

Totalvægt 501-1.000 kg

1.190

130

820

990

5.510

Totalvægt 1.001-2.000 kg

1.980

250

1.120

-

990

5510

Totalvægt 2.001-2.500 kg

3.430

320

1.400

-

5.510

5.510

Totalvægt 2.501-3.000 kg

4.110

400

1.590

-

5.510

5.510

Totalvægt 3.001-4.000 kg

4.110

490

1.800

250

5.510

16.380

Øvrige satser mv. i registreringsafgiftsloven, vægtafgiftsloven og i brændstofforbrugsafgiftsloven er uændrede.