Dato for udgivelse
18 Dec 2013 14:19
Til
Importører mv.
Sagsnummer
07-066115
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af peroxosulfater (persulfater) med oprindelse i Folkerepublikken Kina efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1225/2009.


Rådet har ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 1343/2013 offentliggjort i EU Tidende L 338 af 17. december 2013 indført en endelig antidumpingtold på importen af peroxosulfater (persulfater) (toldtariffens pos. 2833 40 00 00 og 2842 90 80 20) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN) efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1225/2009

For så vidt angår indførelses af den endelige antidumpingtold henvises til teksten i Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1343/2013