Dato for udgivelse
20 Dec 2013 11:50
Til
Importører mv.
Sagsnummer
13-6643417
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Indledning af en undersøgelse vedrørende den mulige omgåelse af de antidumpingforanstaltninger, der indførtes ved Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 791/2011, over for importen af visse åben mesh-stoffer af glasfibre med oprindelse i Folkerepublikken Kina ved import af visse let ændrede åben mesh-stoffer af glasfibre med oprindelsei Folekrepublikken Kina og om at gøre denne import til genstand for registrering.


Kommissionen har ved forordning (EU) nr. 1356/2013 offentliggjort i EU Tidende L 341 af 18. december 2013  indledt en undersøgelse vedrørende den mulige omgåelse af de antidumpingforanstaltninger, der indførtes ved Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 791/2011, over for importen af visse åben mesh-stoffer af glasfibre med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN) ved import af visse let ændrede åben mesh-stoffer af glasfibre ( toldtariffens pos. 70 19 40 00 11, 7019 40 00 21 og 7019 40 00 50) med oprindelse i Folekrepublikken Kina og om at gøre denne import til genstand for registrering.

For så vidt angår undersøgelsen og registreringen henvises til teksten i Kommissionens forordnin (EU) nr. 1356/2013