Dato for udgivelse
19 Dec 2013 14:40
SKM-nummer
SKM2013.896.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
13-6642874
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Ejendomsvurdering, grundværdi, omberegnet grundværdi
Resumé

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2003 og ændrer den omberegnede grundværdi i basisniveau 1. januar 2003 således:

Omberegnet grundværdi i basisniveau 1. januar 2003: 7.723.300 kr.
ændret til: 5.895.000 kr.

 

Hjemmel

Lovbekendtgørelse nr. 175 af 23-02-2011 § 33, stk. 3, jf. lov nr. 925 af 18-09-2012 § 3 stk. 10.

Reference(r)

Lovbekendtgørelse nr. 1067 af 30-08-2013 § 33, stk. 16.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-2 afsnit H.A.3

Ejendommen er på vurderingstidspunktet 1. oktober 2003 en 559,1501 ha stor skovejendom.

På grund af frasalg af 172,3370 ha forud for 1. oktober 2003 optages ejendommen til årsomvurdering pr.

1. oktober 2003 og ansættes således:

Ejendomsværdi:

 25.500.000 kr.

Grundværdi:    6.303.000 kr.
Grundværdi i anden kommune:    1.756.800 kr.
Omberegnet grundværdi i basisniveau 1. januar 2003:    7.723.300 kr.

Der er fejlagtigt ikke taget hensyn til frasalget af de 172,3370 ha ved ansættelsen af den omberegnede grundværdi pr. 1. oktober 2003.

Skatterådet har efter indstilling fra SKAT ændret årsomvurderingen pr. 1. oktober 2003 således:

Ejendomsværdi: 25.500.000 kr. (uændret)
Grundværdi:   6.303.000 kr. (uændret)
Grundværdi i anden kommune:   1.756.800 kr. (uændret)
Omberegnet grundværdi i basisniveau 1. januar 2003:   5.895.000 kr. *)

  *) Den omberegnede grundværdi er skønnet således:
  7.723.300 kr. x (556,2388 ha/728,7551 ha) = 5.894.983 kr.
  Det bemærkes, at arealerne er excl. vej.

Da ejer har anmodet om ekstraordinær genoptagelse pr. 27. juni 2011, har Skatterådet givet afgørelsen skattemæssig virkning fra og med 28. juni 2006.