Dato for udgivelse
19 Dec 2013 14:43
SKM-nummer
SKM2013.898.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
13-6643622
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Ejendomsvurdering, grundværdi, omberegnet grundværdi
Resumé

Skatterådet genoptager ekstraordinært ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2007 og ændrer den omberegnede grundværdi i basisniveau 1. oktober 2003 således:

Omberegnet grundværdi i basisniveau 1. oktober 2003: 312.000 kr.
ændres til: 138.000 kr.

 

 

Hjemmel

Lovbekendtgørelse nr. 175 af 23-02-2011 § 33, stk. 3, jf. lov nr. 925 af 18-09-2012 § 3 stk. 10

Reference(r)

Lovbekendtgørelse nr. 1067 af 30-08-2013 § 6, § 13 og § 33, stk. 18.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-2 afsnit H.A.3

Ejendommen er på vurderingstidspunktet 1. oktober 2007 en 1.200 m2 stor ubebygget sommerhusgrund.

Ejendommen er ansat således pr. 1. oktober 2007:

Ejendomsværdi:

 576.000 kr.

Grundværdi: 576.000 kr.
Omberegnet grundværdi i basisniveau 1. oktober 2003: 312.000 kr.
Grundværdispecifikation:
1 byggeret á 156.000 kr. = 156.000 kr.
1.200 m2 á 130 kr. = 156.000 kr.

Den omberegnede grundværdi er fejlagtigt ansat for højt.

Da ejendommen er en ubebygget grund, og da ubebyggede grunde vurderes i lige år, burde den

omberegnede grundværdi i niveau 1. oktober 2003 have været ansat som en regulering af vur-

deringsniveau pr. 1. januar 2002 til 1. oktober 2003:

Ejendommen burde have været ansat således:

Ejendomsværdi:  576.000 kr.
Grundværdi:

576.000 kr.

Omberegnet grundværdi i basisniveau 1. okt. 2003: 138.000 kr.
Grundværdispecifikation:
I niveau 1. januar 2002:
1 byggeret à 60.000 kr. =  60.000 kr.
1.200 m2 à 50 kr. =           60.000 kr.
Regulering 1. januar 2002 til

 1. oktober 2003:

+15 pct. af 120.000 kr. = 18.000 kr.

                                      138.000 kr.

Skatterådet har efter indstilling fra SKAT ændret den omberegnede grundværdi ved vurderingen pr. 1. oktober 2007 som vist ovenfor.

Begrundelse:

Vurderingsmyndigheden har ved en fejl anvendt en for høj områdepris ved ansættelse af den ombereg-nede grundværdi ved årsomvurderingen i 2007.

Da ejer har anmodet om ekstraordinær genoptagelse i oktober 2012, har Skatterådet givet afgørelsen skattemæssig virkning fra og med 2. oktober 2009