Dato for udgivelse
20 Dec 2013 14:26
SKM-nummer
SKM2013.917.SKAT
Myndighed
SKAT, Jura
Sagsnummer
.
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Inddrivelse
Overemner-emner
Afdragsordninger og henstand
Emneord
Opkrævning, inddrivelse, henstand, restskat, forfaldne skatter fra tidligere indkomstår, betalingsevne, forskudsregistrering
Resumé

Denne meddelelse ophæver SKM2012.617.SKAT og SKM2012.722.SKAT

Reference(r)

Kildeskattelovens §§ 73 D og 89, stk. 2.

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2014-1 G.A.3.1.3.2

Som følge af vedtagelsen af lov nr. 1499 af 18.12.2013 er der i KSL § 89, stk. 2, indført en hjemmel til at bevilge henstand med indregnede restskatter.

På denne baggrund ophæves de tidligere udsendte SKM2012.617.SKAT og SKM2012.722.SKAT.

Der henvises iøvrigt til den kommende opdatering af Den Juridiske Vejledning version 2014-1, G.A.3.1.3.2.