Dato for udgivelse
20 Dec 2013 11:40
SKM-nummer
SKM2013.909.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
13-6658546
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Ejendomsvurdering, grundværdi
Resumé

Skatterådet genoptager ekstraordinært ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2006 og 1. oktober 2007 og ændrer dem således:

Årsomvurdering 1. oktober 2006:

Ejendomsværdi: 3.350.000 kr. ændres til: bortfalder
Grundværdi:     725.800 kr. ændres til: bortfalder
Omberegnet grundværdi i 2003-niveau:  463.700 kr. ændres til: bortfalder

Vurderingen pr. 1. oktober 2007:

Ejendomsværdi: 3.750.000 kr. uændret
Grundværdi:     923.000 kr. ændres til: 920.400 kr.

 

Hjemmel

LBK nr. 175 af 23-02-2011 § 33, stk. 3, jf. lov nr. 925 af 18-09-2012 § 3 stk. 10.

Reference(r)

LBK nr. 1067 af 30-08-2013 § 3, § 6, § 13

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-2 afsnit  H.A.3

Ejendommen har på vurderingstidspunktet 1. oktober 2006 og 1. oktober 2007 et matrikulært areal på

4.501 m2 og er bebygget med et sommerhus.

Den 13. juli 2005 frastykkes1.865 m2, og ved vurderingen pr. 1. oktober 2005 ansættes ejendommen

således:

Ejendomsværdi:   3.200.000 kr.
Grundværdi:       689.700 kr.

 Grundværdispecifikation:

1 byggeret =      270.000 kr.
1.800 m2 á 225 kr. =     405.000 kr.
2.397 m2 á 2 kr. =          4.794 kr.
88 m2 á 113 kr. =         9.944 kr.
216 m2 vej á 0 kr. =                0 kr.

    689.738 kr.

Omberegnet grundværdi i 2003 niveau:

459.000 kr.
Grundværdispecifikation:
1 byggeret = 180.000 kr.
1.800 m2 á 150 kr. =   270.000 kr.
2.397 m2 á 1 kr. =  2.397 kr.
88 m2 á 75 kr. =  6.600 kr.
 216 m2 vej á 0 kr. =            0 kr.
458.997 kr.

Ejendommen udtages fejlagtigt til årsomvurdering pr.1. oktober 2006, hvor den ansættes således:

Ejendomsværdi:  3.350.000 kr.
Grundværdi:    725.800 kr.

Grundværdispecifikation i 2005 niveau:

1 byggeret =     270.000 kr.
1.800 m2 á 225 kr. =       405.000 kr.
4.282 m2 á 2 kr. =          8.564 kr.
68 m2 á 113 kr. =          7.684 kr.
216 m2 vej á 0 kr. =                 0 kr.
    691.248 kr.
Prisregulering 1.10.05-1.10.06         34.600 kr.
Omberegnet grundværdi i 2003 niveau:    463.700 kr.
 Grundværdispecifikation:
1 byggeret =    180.000 kr.
1.800 m2 á 150 kr. =    270.000 kr.
4.282 m2 á 2 kr. =        8.564 kr.
68 m2 á 75 kr. =        5.100 kr.
216 m2 vej á 0 kr. =               0 kr.
  463.664 kr.

Da der ikke er årsomvurderingsgrund jfr. Vurderingslovens § 3, burde ejendommen have været årsreguleret i overensstemmelse med vurderingen pr. 1. oktober 2005.

Ved vurderingen pr. 1. oktober 2007 ansættes ejendommen fejlagtigt således (vurderet areal 6.366 m2):

Ejendomsværdi:  3.750.000 kr.
Grundværdi:     923.000 kr.
1 byggeret =    360.000 kr.
1.800 m2 á 300 kr. =     540.000 kr.
4.282 m2 á 3 kr. =       12.846 kr.
68 m2 á 150 kr. =      10.200 kr.
216 m2 vej á 0 kr. =               0 kr.
   923.046 kr.

Ejendommen burde have været ansat således (vurderet areal 4.501 m2):

Ejendomsværdi: 3.750.000 kr.
Grundværdi:     920.400 kr.
1 byggeret =    360.000 kr.
1.800 m2 á 300 kr. =     540.000 kr.
2.397 m2 á 3 kr. =         7.191 kr.
88 m2 á 150 kr. =       13.200 kr.
216 m2 vej á 0 kr. =                 0 kr.
   920.391 kr.

Skatterådet har efter indstilling fra SKAT ændret årsomvurderingen pr. 1. oktober 2006, så den bortfalder, og ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2007, så det korrekte matrikulære areal indgår i vurderingen.

Begrundelse:

Vurderingsmyndigheden har uden hjemmel optaget ejendommen til årsomvurdering pr. 1. oktober 2006, og vurderingsmyndigheden har ved ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2007 taget udgangspunkt i et forkert matrikulært areal.

Da ejer har anmodet om ekstraordinær genoptagelse pr. 30. oktober 2012, har Skatterådet givet afgørelsen skattemæssig virkning fra og med 31. oktober 2009.