Dato for udgivelse
23 Dec 2013 13:24
Til
Importører mv
Sagsnummer
11-040811
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Udvidelse af den endelige antidumpingtold på importen af visse åben mesh-stoffer af glasfibre med oprindelse i Folkerepublikken Kina, til også at omfatte importen af visse åben mesh-stoffer af glasfibre afsendt fra Indien og Indonesien, uanset om varen er angivet med oprindelse i Indien og Indonesien.


Rådet har ved gennemførelsesforordning (EU) Nr. 1371/2013 offentliggjort i EU-tidende L 346 af 20. december 2013 udvidet den endelige antidumpingtold, der er indført ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 791/2011 på importen af visse åben mesh-stoffer af glasfibre (toldtariffens pos. ex 7019 51 00 og ex 7019 59 00) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN), til også at omfatte importen af visse åben mesh-stoffer af glasfibre afsendt fra Indien (IN) og Indonesien (ID), uanset om varen er angivet med oprindelse i Indien og Indonesien.

Toldmyndighederne er pålagt at ophøre med den registrering af importen, som blev indført i henhold til artikel 2 i forordning (EU) nr. 322/2013.

For så vidt angår udvidelse af antidumpingtold henvises til teksten i gennemførelsesforordning (EU) Nr. 1371/2013.

Forordningen trådte i kraft den 21. december 2013.