Dato for udgivelse
02 Jan 2014 10:47
Til
Importører mv
Sagsnummer
14-0001251
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Udløb af antidumpingforanstaltninger vedrørende importen af visse svejsede rør af jern og ulegeret stål med oprindelse i Thailand.


Kommissionen har ved meddelelse (2013/C 372/11) offentliggjort i EU-tidende C 372 af 19. december 2013 oplyst om udløb af antidumpingforanstaltninger vedrørende importen af visse svejsede rør af jern og ulegeret stål (toldtariffens pos. 7306 30 41 20, 7306 30 49 20, 7306 30 72 80 og 7306 30 77 80) med oprindelse i Thailand (TH).

For så vidt angår udløb af antidumpingforanstaltninger henvises til teksten i meddelelse (2013/C 372/11).