Dato for udgivelse
02 Jan 2014 11:05
Til
Importører mv
Sagsnummer
14-0001468
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Udløb af antidumpingforanstaltninger vedrørende importen af tovværk af syntetiske fibre med oprindelse i Indien.


Kommissionen har ved meddelelse (2013/C 373/11) offentliggjort i EU-tidende C 373 af 20. december 2013 oplyst om udløb af antidumpingforanstaltninger vedrørende importen af tovværk af syntetiske fibre (toldtariffens pos. 5607 49 11, 5607 49 19, 5607 50 11 og 5607 50 19) med oprindelse i Indien (IN).

For så vidt angår udløb af antidumpingforanstaltninger henvises til teksten i meddelelse (2013/C 373/11).