Al den energi, som virksomheden bruger med undtagelse af energi til rumvarme, varmt vand, komfortkøling, motorbrændstof og smøreolie, anses som udgangspunkt for at være brugt til procesformål, for eksempel:

  • Elektricitet til drift af maskiner, produktionsanlæg og edb-udstyr
  • Elektricitet til belysning
  • Elektricitet til pumper og blæsere i forbindelse med ventilation i virksomhedens lokaler (opvarmning af luft i forbindelse med ventilationen anses ikke for at være procesformål).