Dato for udgivelse
20 Jan 2014 11:50
Til
Virksomheder beskæftiget med import
Sagsnummer
14-0161440
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé
Ansøgninger om toldsuspension eller toldkontingent med virkning fra 01.01.2015.


Ansøgninger om toldsuspension eller toldkontingent med virkning fra 01.01.2015.

Anmodning om suspension af tolden i Den Fælles Toldtarif (eventuelt i form af et toldkontingent) med virkning fra den 1. januar 2015 skal være Kommissionen i hænde senest 15. marts 2014.

For at sikre rettidig fremsendelse til Kommissionen bedes anmodninger indsendt senest den 1. marts 2014 til :

SKAT
Vurdering og Told
Østbanegade 123
2100 København Ø

Att. Lonnie Weil 

Det fremgår af Kommissionens vejledende meddelelse (2011/C 363/02) om autonome toldsuspensioner og toldkontingenter, at virksomheder i Fællesskabet kan indføre råvarer, halvfabrikata og i visse tilfælde færdige komponenter toldfrit eller til en reduceret told.  

Det er en betingelse, at de indførte varer indgår i en produktion i Fællesskabet. Det er endvidere en betingelse, at der ikke i Fællesskabet fremstilles tilsvarende eller lignende varer, eller at sådanne varer kun produceres i utilstrækkelig omfang. For at kunne få en anmodning om toldsuspension imødekommet skal der være tale om en forventet årlig toldbesparelse på mindst 20.000 EUR (ca. 150.000 kr.)

Det bemærkes, at såvel Kommissionen som de øvrige medlemslandes administrationer gennemgår anmodningerne og foretager høring hos nationale brancheorganisationer m.v. Det vil derfor være hensigtssmæssigt, at virksomheder, der ønsker at anmode om toldsuspension, forinden har undersøgt, om det er muligt at få de pågældende varer fra eventuelle producenter i andre medlemsstater.

Anmodninger om toldsuspension eller toldkontingent skal afgives på medfølgende blanket ( bilag I og II i Kommissionens meddelelse) og det skal bemærkes, at såvel Del I som Del II skal udfyldes. Blanketten bedes udfyldt på engelsk. 

For at sikre en lettere gennemgang og behandling af ansøgningerne i Kommissionen anmodes ansøgerne om at vedlægge alle relevante oplysninger og teknisk information/dokumentation vedrørende det ansøgte produkt.