Dato for udgivelse
20 Jan 2014 14:58
Til
Importører mv
Sagsnummer
14-0001251
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ændring af navnet på virksomheder vedrørende importen af visse svejsede rør af jern og ulegeret stål med oprindelse i Ukraine.


Kommissionen har ved meddelelse (2014/C 13/08) offentliggjort i EU-tidende C 13 af 17. januar 2014 ændret navnet på virksomheder vedrørende importen af visse svejsede rør af jern og ulegeret stål (toldtariffens pos. 7306 30 41 20, 7306 30 49 20, 7306 30 72 80 og 7306 30 77 80) med oprindelse i Ukraine (UA).

For så vidt angår ændring af navnet på virksomheder henvises til teksten i meddelelse (2014/C 13/08).