Dato for udgivelse
24 Jan 2014 13:04
Til
Importører mv
Sagsnummer
14-0214453
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Resumé

Ændringer af toldtarifpositioner.


Kommissionen har givet meddelelse om yderligere rettelser til toldtariffen.

Toldtarif Varebeskrivelse Tarifmæssig
told
01.01.2014
2009 89 79 30 -------Frossen acerolafrugtsaftkoncentrat:
- med en Brix-værdi på mere end 48, men ikke over 67,
- i pakninger med et indhold på 50 liter eller derover
16,8%
2710 19 21 00 Toldsats ændret til 0
2805 30 90 40-60 Udgår og erstattes af:
2805 30 90
45 ----Neodymium 2,7%
55 ----Dysprosium 2,7%
65 ----I andre tilfælde 2,7%
70-79 Udgår
2841 90 85 20 ---Kaliumtitanoxid i pulverform med en renhed på 99 % eller derover (CAS RN 12056-51-8) 5,5%
2850 00 20 50 --Natriumtetrahydroborat (CAS RN 16940-66-2)
- af renhed på mindst 98 % vægtprocent, og
- ikke mere end 10 ppm jern
til brug som additiv ved fremstilling af iltspærrende polymerartikler
4,6%
2903 99 90 10 Udgår
60 Udgår
2903 99 90 80 ----1-Brom-3,4,5-trifluorbenzen (CAS RN 138526-69-9) 5,5%
85 ----2-Brom-9H-fluoren(CAS RN 1133-80-8) 5,5%
2904 90 95 50 ---Ethansulfonylchlorid (CAS RN 594-44-5) 5,5%
2905 19 00 85 ---Titantetraetanolat (CAS RN 3087-36-3) 5,5%
2905 39 95 50 ----2-Metyl-2-propylpropan-1,3-diol (CAS RN 78-26-2) 5,5%
2907 29 00 15 ---6,6'-Di-tert-butyl-4,4'-butylidendi-m-cresol (CAS RN 85-60-9) 5,5%
2908 19 00 00 Udgår og erstattes af:
2908 19 00 --Andre varer:
10 ---Pentafluorphenol (CAS RN 771-61-9) 5,5%
20 ---4,4'-(Perfluorisopropyliden)diphenol(CAS RN 1478-61-1) 5,5%
90 ---Andre varer 5,5%
2910 90 00 15 --1,2-Epoxycyclohexan (CAS RN 286-20-4) 5,5%
60 Udgår
2912 29 00 30 Udgår
60 ---3,4-Dimetylbenzaldehyd (CAS RN 5973-71-7) 5,5%
2914 29 00 60 ---Cyclopropylmetylketon (CAS RN 765-43-5) 5,5%
2914 50 00 25 --4'-Methoxyacetophenon (CAS RN 100-06-1) 5,5%
36 --2,7-Dihydroxy-9-fluorenon (CAS RN 42523-29-5) 5,5%
2915 39 00 85 ---2-tert-Butylcyclohexylacetat (CAS RN 88-41-5) 5,5%
2915 90 70 55 ---Triethylorthoformiat (CAS RN 122-51-0) 5,5%
2916 19 95 40 ----Sorbinsyre til brug ved fremstilling af dyrefoder (CAS RN 110-44-1) 6,5%
2916 39 90 35 ----Metyl-4-tert-butylbenzoat (CAS RN 26537-19-9)
38 ----6-Bromnaphthalen-2-carboxylsyre (CAS RN 5773-80-8)
40 Udgår
65 Udgår
80 Udgår
2918 16 00 20 ---Calciumdigluconat-monohydrat (CAS RN 66905-23-5) til brug ved fremstilling af calciumgluconat-lactat (CAS RN 11116-97-5) 6,5%
2920 90 85 50 ---Fosetyl-aluminium (CAS RN 39148-24-8) 6,5%
60 ---Bis(neopentylglycolato)dibor (CAS RN 201733-56-4) 6,5%
2921 19 99 40 Udgår
50 Udgår
70 ----N,N-Dimetyloctylamin - bortriklorid (1:1) (CAS RN 34762-90-8) 6,5%
2921 42 00 10 Udgår
20 ---3-Chloranilin (CAS RN 108-42-9) 6,5%
2921 45 00 50 ---7-Aminonaphthalen-1,3,6-trisulfonsyre (CAS RN 118-03-6) 6,5%
2921 51 19 60 -----2,4-Diaminobenzensulfonsyre (CAS RN 88-63-1) 6,5%
2922 19 85 55 Udgår
65 ----trans-4-Aminocyclohexanol (CAS RN 27489-62-9) 6,5%
75 ----2-Ethoxyethylamin (CAS RN 110-76-9) 6,5%
85 ----(1S,4R)-cis-4-Amino-2-cyclopenten-1-methanol-D-tartrat (CAS RN 229177-52-0) 6,5%
2922 21 00 60 ---4-Amino-5-hydroxynaphthalen-2,7-disulfonsyre af renhed på 80 vægtprocent eller derover (CAS RN 90-20-0) 6,5%
2922 29 00 10 Udgår
46 Udgår
50 Udgår
85 ---4-Benzyloxyanilinhydrochlorid (CAS RN 51388-20-6) 6,5%
2924 19 00 85 ---Iodprop-3-2-ynyl N-butylcarbamat (CAS RN 55406-53-6) 6,5%
2924 21 00 20 ---(3-Aminophenyl)urea-hydrochlorid (CAS RN 59690-88-9) 6,5%
2924 29 98 12 ----4-(Acetylamino)-2-aminobenzensulfonsyre (CAS RN 88-64-2) 6,5%
22 Udgår
25 Udgår
30 Udgår
96 Udgår
2925 29 00 20 ---N-[3-(dimetylamino)propyl]-N'-ethylcarbodiimidhydrochlorid (CAS RN 25952-53-8) 6,5%
2926 90 95 13 ---alfa-Brom-o-toluonitril (CAS RN 22115-41-9) 6,5%
18 Udgår
45 Udgår
81 Udgår
84 ---2-Nitro-4-(trifluormetyl)benzonitril (CAS RN 778-94-9) 6,5%
87 Udgår
88 Udgår
2927 00 00 40 Udgår
60 Udgår
85 ---C,C'-Azodi(formamid) (CAS RN 123-77-3) med:
- en pH-værdi på 6,5 og derover, men ikke over 7,5, og
- et indhold af semicarbazid (CAS RN 57-56-7) på ikke over 1 500 mg/kg fastlagt ved flydende kromatografi - massespektrometri (LC-MS),
- et spaltningstemperaturinterval på 195 °C - 205 °C,
- en relativ massefylde på 1,64 - 1,66, og
- en forbrændingsvarme på 215 - 220 Kcal/mol
6,5%
2928 00 90 30 Udgår
35 --2-Klor-N-metoxy-N-metylacetamid (CAS RN 67442-07-3) 6,5%
45 --Tebufenozid (ISO) (CAS RN 112410-23-8)- 6,5%
55 --Aminoguanidinium-hydrogencarbonat (CAS RN 2582-30-1) 6,5%
2929 90 00 20 --Diethylaminotriethoxysilan (CAS RN 35077-00-0) 6,5%
2930 90 99 14 ---4-(Metylthio)benzaldehyd (CAS RN 3446-89-7) 6,5%
17 ---4-(Metyltio)benzaldehyd (CAS RN 3446-89-7) 6,5%
23 ---Dimetyl[(metylsulphanyl)metylyliden]biscarbamat (CAS RN 34840-23-8) 6,5%
71 Udgår
76 Udgår
86 Udgår
2932 99 00 30 Udgår
45 ---2-Butylbenzofuran (CAS RN 4265-27-4) 6,5%
55 ---6-Fluor-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-carboxylsyre (CAS RN 99199-60-7) 6,5%
2933 29 90 15 ----Ethyl 4-(1-hydroxy-1-metyletyl)-2-propylimidazol-5-carboxylat (CAS RN 144689-93-0) 6,5%
25 ----Prochloraz (ISO) (CAS RN 67747-09-5) 6,5%
35 ----1-Trityl-4-formylimidazol (CAS RN 33016-47-6) 6,5%
45 ----Prochloraz-kobberchlorid (ISO) (CAS RN 156065-03-1) 6,5%
2933 39 99 53 ----3-Brompyridin (CAS RN 626-55-1) 6,5%
63 ----2-Aminometyl-3-klor-5-trifluormetylpyridinhydroklorid (CAS RN 326476-49-7) 6,5%
67 ----(1R,3S,4S)-tert-butyl 3-(6-brom-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)-2-azabicyclo[2.2.1]heptan-2-carboxylat (CAS RN 1256387-74-2) 6,5%
75 Udgår
77 ----Imazamox (ISO) (CAS RN 114311-32-9) 6,5%
2933 59 95 17 ----N,N'-(4,6-dichlorpyrimidin-2,5-diyl)diformamid (CAS RN 116477-30-6) 6,5%
23 ----6-klor-3-metyluracil (CAS RN 4318-56-3) 6,5%
25 Udgår
27 ----2-[(2-amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)methoxy]-3-hydroxypropylacetat (CAS RN 88110-89-8) 6,5%
40 Udgår
2933 99 80 25 Udgår
53 ----Kalium-(S)-5-(tert-butoxycarbonyl)-5-azaspiro[2.4]heptan-6-carboxylat(CUS0133723-1) 6,5%
57 ----2-(5-Methoxyindol-3-yl)ethylamin (CAS RN 608-07-1) 6,5%
60 Udgår
62 ----1H-indol-6-carboxylsyre (CAS RN 1670-82-2) 6,5%
65 Udgår
70 Udgår
77 Udgår
2934 99 90 11 ----Metyl 3-{1,4-dioxaspiro[4.5]dec-8-yl[(trans-4-metylcyclohexyl)carbonyl]amino}-5-iodothiophen-2-carboxylat (CAS RN 1026785-65-8) 6,5%
12 ----Dimethomorph (ISO) (CAS RN 110488-70-5) 6,5%
13 ----Buprofezin (ISO) af renhed på 98,5 vægtprocent eller derover (CAS RN 953030-84-7) 6,5%
65 Udgår
81 Udgår
82 Udgår
2935 00 90 17 --2-(5-Metoxyindol-3-yl)etylamin (CAS RN 608-07-1) 6,5%
28 --N-fluorbenzensulfonimid (CAS RN 133745-75-2) 6,5%
81 Udgår
83 Udgår
86 Udgår
2938 90 90 20 ---Ethylvanillin beta-D-glucopyranosid (CAS RN 122397-96-0) 6,5%
3105 40 00 00 Udgår og erstattes af:
3105 40 00 -Ammoniumdihydrogenortofosfat (monoammoniumfosfat), også blandet med diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat):
10 -- Monoammoniumfosfat (CAS RN 7722-76-1) 6,5%
90 --Andre varer 6,5%
3204 12 00 40 ---Flydende farvestofpræparat indeholdende det anioniske syre-farvestof C.I. Acid Blue 182 (CAS RN 12219-26-0) 6,5%
3204 19 00 15 Udgår
25 Udgår
43 --- Fotokromatisk farvestof, bis(2-(4-(7-methoxy-3-(4-methoxyfenyl)-11-fenyl-13, 13-dipropyl-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromen-3-yl)fenoxy)ethyl)decandioat (CUS 0133724-2) 6,5%
47 ---Fotokromatisk farvestof, 4-(4-(13,13-dimetyl-3,11-diphenyl-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromen-3-yl)fenyl)morpholin (CUS 0133726-4) 6,5%
53 ---Fotokromatisk farvestof, 3-(4-butoxyfenyl)-3-(4-fluorfenyl)-6,7-dimethoxy-13,13-dimetyl-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromen-11-carbonitril (CUS 0133725-3) 6,5%
55 ---Fotokromatisk farvestof, 4,4'-(7-methoxy-11-fenyl-13,13-dipropyl-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromen-3,3-diyl)diphenol (CUS 0133728-6) 6,5%
57 --- Fotokromatisk farvestof, bis(2-{4-[11-cyan-3-(4-fluorfenyl)-6,7-dimethoxy-13,13-dimetyl-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromen-3-yl]phenoxy}ethyl)decandioat (CUS 0133729-7) 6,5%
63 ---Fotokromatisk farvestof, 3-(4-butoxyfenyl)-6,7-dimethoxy-3-(4-methoxyfenyl)-13,13-dimetyl-11-(trifluorometyl)-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f ]chromen (CAS RN 1021540-61-3) 6,5%
65 Udgår
75 Udgår
80-83 Udgår
3204 20 00 -Syntetiske organiske produkter, af den art der anvendes som fluorescerende blegemidler (optisk hvidt):
10 -- 2,5-Thiophendiylbis(5-tert-butyl-1,3-benzoxazol) (CAS RN 7128-64-5) 6%
20 -- Farvestof C.I. Fluorescent Brightener 71 (CAS RN 16090-02-1) 6%
30 -- Farvestof C.I. Fluorescent Brightener 351 (CAS RN 38775-22-3) 6%
40 --Dinatrium-5-[[4-anilino-6-[2-hydroxyethyl(metyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-[(E)-2-[4-[[4-anilino-6-[2-hydroxyethyl(metyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-sulfonatophenyl]ethenyl]benzensulfonat (CAS RN 13863-31-5) 6%
90 --Andre varer 6%
3208 90 19 35 ----Siliconer med indhold af xylen på 50 vægtprocent og derover, af den art, der anvendes til fremstilling af permanente kirurgiske implantater 6,5%
85 Udgår
3402 13 00 30 ---Polyoxyethyleret-12-hydroxystearinsyre (CAS RN 70142-34-6) 4%
3707 10 00 55 -- Dielektrisk belægning, som afbøder mekaniske spændinger, bestående af en ved radikaler fotohærdende polyamid-precursor med umættet kulstof i sidekæderne, som kan omdannes til et polyimid, i form af en opløsning i N-metyl-2-pyrrolidon eller N-ethyl-2-pyrrolidon med et polymerindhold på 10 vægtprocent eller derover 6%
3808 99 90 20 ----Abamectin (ISO) (CAS RN 71751-41-2) 6%
3812 20 90 00 Udgår og erstattes af:
3812 20 90 --Andre varer:
10 ---Blødgører indeholdende:
- bis(2-ethylhexyl)-1,4-benzendicarboxylat (CAS RN 6422-86-2)
- mere end 10 % vægtprocent, men ikke over 60 % vægtprocent dibutylterephtalat (CAS RN 1962-75-0)
6,5%
90 ---Andre varer 6,5%
3812 30 80 25 ---UV-fotostabilisator indeholdende:
- a-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimetylethyl)-4-hydroxyphenyl]-1-oxopropyl]-?-hydroxypoly(oxy-1,2-ethandiyl) (CAS RN 104810-48-2)
- a-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimetylethyl)-4-hydroxyfenyl]-1-oxopropyl]-?-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimetylethyl)-4-hydroxyphenyl]-1-oxopropoxy]poly(oxy-1,2-ethandiyl) (CAS RN 104810-47-1)
- polyethylenglycol med en vægtmiddelmolekylvægt (Mw) på 300 (CAS RN 25322-68-3)
- bis (1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidyl)sebacat (CAS RN 41556-26-7) og
- metyl-1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidylsebacat (CAS RN 82919-37-7)
6,5%
35 ---Blanding med indhold på:
- 25vægtprocent og derover, men ikke over 50vægtprocent af en blanding af C15-18- tetrametylpiperidinyestere (CAS RN 86403-32-9)
- ikke over 20vægtprocent af andre organiske forbindelser
- på et bærestof af polypropylen (CAS RN 9003-07-0)
6,5%
85 Udgår
3815 19 90 25 ----Katalysator i form af kugler med en diameter på 4,2 mm eller derover, men ikke over 9 mm, bestående af en blanding af metaloxider indeholdende fortrinsvis oxider af molybdæn, nikkel, cobalt og jern, på underlag af aluminiumoxid, bestemt til fremstilling af akrylaldehyd 6,5%
50 Udgår
3815 90 90 27 ---Katalysatorer i form af hule cylindere med en længde på 5mm og derover, men ikke over 9mm, bestående af en blanding af metaloxider hovedsagelig indeholdende oxider af molybdæn, bismut, jern og nikkel og ligeledes et bærestof af siliciumdioxid til brug ved fremstilling af acrylsyre 6,5%
33 ---Katalysatorer bestående af en blanding af forskellige alkylnaphthalensulfonsyrer med alifatiske kulbrintekæder, der indeholder 12-56 kulstofatomer 6,5%
77 Udgår
84 Udgår
87 Udgår
3823 19 30 10-90 Udgår og erstattes af:
3823 19 30 ---Fedtsyredestillat:
20 ----industrielle monocarboxylfedtsyrer henhørende under pos. 3823,
stearinsyre henhørende under pos. 3823,
stearinsyre henhørende under pos. 2915 eller
palmitinsyre henhørende under pos. 2915
2,9%
30 -----dyrefodertilberedninger henhørende under pos. 2309 2,9%
----I andre tilfælde
80 -----Af den art der anvendes som dyrefoder 2,9%
89 -----I andre tilfælde 2,9%
3823 19 90 10-90 Udgår og erstattes af:
3823 19 90 ---Andre varer:
----Sure olier fra raffinering af palme til brug vd fremstilling af:
20 -----industrielle monocarboxylfedtsyrer henhørende under pos. 3823,
stearinsyre henhørende under pos. 3823,
stearinsyre henhørende under pos. 2915 eller
palmitinsyre henhørende under pos. 2915
2,9%
30 -----dyrefodertilberedninger henhørende under pos. 2309 2,9%
----I andre tilfælde:
80 -----Af den art der anvendes som dyrefoder 2,9%
89 -----I andre tilfælde 2,9%
3824 90 97 25 Udgår
31 -----Diethylmethoxyboran (CAS RN 7397-46-8) i form af opløsning i tetrahydrofuran 6,5%
34 Udgår
46 Udgår
50 -----Pulverblanding med indhold på:
- 85vægtprocent eller derover af zinkdiacrylat (CAS RN 14643-87-9)
- og ikke over 5vægtprocent af 2,6-di-tert-butyl-alpha-dimetylamino-p-cresol (CAS RN 88-27-7)
6,5%
55 -----Tilberedning bestående af
- 50 vægtprocent (±2 vægtprocent) af bis-alkoxyleret ethylacetoacetataluminiumchelater
- i en blækolie (hvidt mineral) af opløsningsmiddel
med et smeltepunkt på 160°C og derover, men ikke over 180°C
6,5%
63 Udgår
77 Udgår
91 Udgår
93 Udgår
3826 00 10 10-90 Udgår og erstattes af:
3826 00 10 -Fedtsyremonoalkylestere,  med indhold af estere på 96,5% eller derover:
--Blanding af fedtsyremetylestere med et indhold på mindst:
- 65 vægtprocent og derover, men ikke over 75 vægtprocent, C12
- 21 vægtprocent og derover, men ikke over 28 vægtprocent, C14
- 4 vægtprocent og derover, men ikke over 8 vægtprocent, C16
til brug ved fremstilling af rensemidler, rengøringsmidler og produkter til personlig pleje:
20 ---Afsendt fra Canada 6,5%
29 ---Andre varer 6,5%
--Blanding af fedtsyremetylestere med et indhold på mindst:
- 50 vægtprocent og derover, men ikke over 58 vægtprocent,C8
- 35 vægtprocent % og derover, men ikke over 50 vægtprocent, C10
til brug ved fremstilling af landbrugskemikalier, fødevareingredienser (til dyr og mennesker), tilsætningsstoffer til smøremidler, opløsningsmidler, lampeolie og komponenter til tændere:
30 ---Afsendt fra Canada 6,5%
39 ---Andre varer 6,5%
--Blanding af fedtsyremetylestere med et indhold på mindst:
- 15 vægtprocent og derover, men ikke over 32 vægtprocent, C16
- 65 vægtprocent og derover, men ikke over 85 vægtprocent, C18
til brug ved fremstilling af rensemidler, rengøringsmidler og produkter til personlig pleje, landbrugskemikalier, fødevareingredienser (til dyr og mennesker), tilsætningsstoffer til smøremidler, opløsningsmidler, lampeolie og lighterkomponenter:
40 ---Afsendt fra Canada 6,5%
49 ---Andre varer 6,5%
--Andre varer:
89 ---Afsendt fra Canada 6,5%
99 ---Andre varer 6,5%
3905 30 00 30 --Polyvinylalkohol med indhold af ikke-hydrolyserede acetatgrupper og natriumsalte af metylenbutandisyre (CAS RN 122625-12-1), af den type, som anvendes til fremstilling af termisk papir 6,5%
3907 20 99 65 ----L-Lysin-N-hydroxysuccinimidylester-alpha, epsilon.-bis(polyetylenglycolmonometylether-carbamat) (CAS RN 266318-38-1) med en antalsvægtet gennemsnitsmolekylvægt (Mn) på 38 000 - 40 000 6,5%
3909 40 00 40 -- Polymer i pulverform, som indeholder:
- fenolharpikspolymer (CAS RN 9003-35-4) med et indhold på 80 vægtprocent og derover, men ikke over 90 vægtprocent
- fenol (CAS RN 108-95-2) med et indhold på ikke over 5 vægtprocent og
- hexametylentetramin (CAS RN 100-97-0) med et indhold på 5 vægtprocent og derover, men ikke over 15 vægtprocent
6,5%
50 --Kolofoniummodificeret fenolharpiks
- med indhold af kolofonium på 60 % og derover, men ikke over 75 %
- med et syretal på ikke over 25
af den art, der bruges til offsettryk
6,5%
3910 00 00 70 --Passiveret silikonebelægning i ubearbejdet form, beskytter kanter og forhindrer kortslutninger i halvlederkomponenter 6,5%
3913 10 00 00 Udgår og erstattes af:
3913 10 00 -Alginsyre samt salte og estere deraf:
10 --Natriumalginat, udvundet af brunalger (CAS RN 9005-38-3) 5%
90 --Andre varer 5%
3916 90 10 00 Udgår og erstattes af:
3916 90 10 --Af kondensationsprodukter eller intermolekylært omlejrede polymerisationsprodukter, også kemisk modificerede:
10 ---Stænger med cellestruktur og indhold af:
- polyamid-6 eller poly(epoxyanhydrid)
- også med polytetrafluorethylen, 7 % eller derover, men ikke over 9 %
- uorganiske fyldstoffer, 10 % eller derover, men ikke mere end 25 %
6,5%
90 ---Andre varer 6,5%
3919 90 00 81 ---Film af minimumstykkelse 0,36 mm med følgende bestanddele:
- et mønsterpræget polyesterlag
- et lag af copylomer af caprolactoncyclohexylenisocyanat
- et trykfølsomt klæbemiddel
belagt med en slipfolie på den ene side
6,5%
----Andre varer:
3920 49 10 30 -----Film af (polyvinyl)chlorid-copolymer
- med indhold af fyldstoffer på 45 % eller derover
- på et underlag
6,5%
3920 99 28 35 -----Ark af polyetherimid, i ruller
- af en tykkelse på 5 µm og derover, men ikke over 14 µm
- af en bredde på 478 mm eller derover, men ikke over 532 mm
- brudstyrke på 78 MPa eller derover (efter JIS C-2318 for en folietykkelse på 50 µm)
- brudforlængelse på 50 % eller derover (efter JIS C-2318 for en folietykkelse på 50 µm),
- en glasovergangstemperatur (Tg) på 226 °C,
- en varig brugstemperatur på 180 °C (efter UL-746 B for en folietykkelse på 50 µm)
- en brændbarhed på VTM-0 (efter UL 94 for en filmtykkelse på 25 µm)
6,5%
45 -----Gennemsigtig polyurethanfilm, metalliseret på den ene side:
- med en glans på 90 grader efter ASTM D2457
- med en metalside dækket af et varmeklæbemiddel af polyethylen/polypropylen copolymer
- med den ene side dækket af en beskyttende film af poly(ethylenterephthalat)
- med en samlet tykkelse på 204 µm eller derover, men ikke over 244 µm
6,5%
3921 19 00 30 ----Blokke med cellestruktur og indhold af:
- polyamid-6 eller poly(epoxyanhydrid)
- også med polytetrafluorethylen, 7 % eller derover, men ikke over 9 %
- uorganiske fyldstoffer, 10 % eller derover, men ikke mere end 25 %
6,5%
3926 90 97 21 Udgår
65 ---- Sprøjtestøbt dekorationselement fremstillet af polycarbonatharpiks, belagt med
- sølvfarvet acrylmaling
- gennemsigtig ridsefast maling
af en type, der bruges til fremstilling af frontpaneler til bilradioer
6,5%
5603 14 90 30 Udgår
40 ----Fiberdug, bestående af polyester:
- af vægt 160 g/m2 eller derover, men ikke over 300 g/m2
- kan være lamineret på den ene side med membran eller membran + aluminium
af den art, der anvendes til fremstilling af industrielle filtre
4,3%
6814 10 00 00 Udgår og erstattes af:
6814 10 00 -Plader og bånd af agglomereret eller rekonstitueret glimmer, også på underlag:
10 --Agglomereret glimmer af en tykkelse på ikke over 0,15 mm, i ruller, også brændt, også forstærket med aramidfibre, til brug ved fremstilling af isoleringsprodukter til højspændingsnet 1,7%
90 --Andre varer 1,7%
7410 21 00 60 ---Plader, ruller og ark af syntetisk eller kunstig harpiks:
- af tykkelse ikke over 25µm
- belagt på begge sider med en kobberfilm med en tykkelse ikke over 0,15 mm,
- med en kapacitans på 1,09pF/mm2 eller derover
til brug ved fremstilling af kredsløbskort
5,2%
70 ---Plader, ruller eller ark:
- med mindst et lag væv af glasfiber, imprægneret med en flammehæmmende kunstig eller syntetisk harpiks med en glasovergangstemperatur (Tg) på over 170 °C (efter IPC-TM-650, metode 2.4.25),
- belagt med folie af kobber med en tykkelse på ikke over 0,15 mm,
til brug ved fremstilling af kredsløbskort
5,2%
8104 30 00 10 Udgår
--Magnesiumpulver med partikelstørrelse 0,2 mm og derover, men ikke over 0,8 mm:
20 ---Af renhed på 98 vægtprocent og derover, men ikke over 99,5 vægtprocent 4%
30 ---Af renhed på 99,5 vægtprocent og derover 4%
40 ---Andre varer 4%
8408 90 47 40 ------Væskekølet 4-takts motor med fire cylindere, med kompressionstænding med
- en kapacitet på ikke over 3 850 cm3
- en mærkeeffekt på 55 kW eller derover, men ikke mere end 85 kW
til brug ved fremstilling af køretøjer henhørende under position 8427
4,2%
8411 99 00 40 ----Spiralformet komponent til en turbolader i en gasturbine:
- af en korrosionsbestandig legering
- med en varmebestandighed på ikke over 1 050 °C
- med en diameter på 100 mm og derover, men ikke over 200 mm
- med en højde på 100 mm og derover, men ikke over 150 mm
- kan have et motorudstødningsmanifold
4,1%
50 ----Aktuator til en ettrins-turbolader:
- med en indbygget indsugningsventil og forbindelsesmuffe,
- af en legering af rustfrit stål,
- med en indsugningsventil, der har et arbejdsområde på 20 mm,
- med en længde på ikke over 350 mm,
- med en diameter på ikke over 75 mm,
- med en højde på ikke over 50 mm
4,1%
8424 90 00 30 --Beholdere af poly(ethylenterephtalat) med et indhold på 50 ml eller mere, men ikke over 600 ml, udstyret med en tud, der er en del af mekaniske apparater til spredning af væsker 1,7%
8483 40 29 60 -----Epicyklisk friktionsgear af en art, der anvendes til at drive håndholdte motordrevne værktøjer, med:
- mærkemoment på 25 Nm eller derover, men ikke mere end 70 Nm
- standardudveksling på 1:12,7 eller derover, men ikke over 1:64,3
3,7%
8501 31 00 45 ---Jævnstrømsmotor, børsteløs, med:
- en udvendig diameter på 90 mm eller derover, men ikke over 110 mm,
- en omdrejningshastighed på ikke over 3 680 omdrejninger pr. minut,
- en effekt på 600 W eller derover, men ikke mere end 740 W, ved 2 300 omdrejninger pr. minut og ved 80 °C,
- en forsyningsspænding på 12 V,
- et drejningsmoment på ikke mere end 5,67 Nm,
- en rotorpositionssensor,
- et elektronisk stjernepunktsrelæ
- til brug i elektriske servostyringsmoduler
2,7%
55 ---Jævnstrømsmotor med kommutator og
- en udvendig diameter på 27,5 mm eller derover, men ikke over 45 mm
- en nominel hastighed på 11 000 omdrejninger pr. minut eller derover, men ikke over 23 200 omdrejninger pr. minut
- en nominel spænding på 3,6 V eller derover, men ikke mere end 230 V
- en udgangseffekt ikke over 529 W
- en fri strømstyrke på ikke over 3,1 A
- en maksimal effektivitet på 54 % eller mere
til at drive håndholdt, motordrevet værktøj
2,7%
65 --- Brændselscellemodul, i det mindste bestående af polymerelektrolytmembran-brændselsceller i indkapsling og med integreret kølesystem, til brug ved fremstilling af fremdrivningssystemer til biler 2,7%
8504 40 90 50 -----Drevenhed til industriel robot med:
- en eller seks 3-fasede motorudgange med maksimalt 3 x 32 A
- en hovedstrømforsyning på 220 V vekselstrøm eller mere, men ikke mere end 480 V, eller 280 V jævnstrøm eller mere, men ikke over 800 V
- en logisk strømforsyning på 24 V
- en EtherCat-kommunikationsgrænseflade
- og en størrelse på 150 x 140 x 120 mm eller derover, men ikke mere end 335 x 430 x 179 mm
3,3%
60 -----Sprøjtestøbt halvledermodul bestående af:
- effekttransistorer
- integrerede kredsløb
- også med dioder og med termistorer
- en kredsløbskonfiguration
- enten med et direkte drev med en driftsspænding på over 600 V
- eller med et direkte drev med en driftsspænding på ikke over 600 V og en ydelse i omdrejninger pr. minut på ikke over 15,7 A
- eller inklusive en eller flere moduler til effektfatorkorrektion
3,3%
8505 11 00 40 Udgår
70 ----Skive:
- med en diameter på ikke over 90 mm
- også med et hul i midten
- bestående af en legering af neodym, jern og boron, belagt med nikkel, der efter magnetisering bliver permanente magneter
af en art, der anvendes i bilhøjttalere
2,2%
80 ----Artikler med form som en trekant, firkant eller et rektangel til fremstilling af permanente magneter ved magnetisering, med indhold af neodym, jern og boron, med:
- en længde på 15 mm eller mere, men ikke mere end 105 mm,
- en bredde på 5 mm eller mere, men ikke mere end 105 mm,
- en højde på 3 mm eller mere, men ikke mere end 55 mm
2,2%
----Andre varer:
8505 19 90 30 -----Emner af agglomereret ferrit i form af en skive med en diameter på ikke over 120 mm, med hul i midten, til fremstilling af permanente magneter efter magnetisering, med en remanens på mellem 350 mT og 470 mT 2,2%
90 -----I andre tilfælde 2,2%
8512 40 00 00 Udgår og erstattes af:
8512 40 00 -Vindspejlviskere, defrostere og dugfjernere
10 -- Varmefolie til bilers sidespejle:
- med to elektriske kontakter
- med et klæbelag på begge sider (både på den side, hvor spejlets plastikholder sidder, og på den side, hvor spejlglasset sidder)
- med et beskyttende papirlag på begge sider
2,7%
90 --Andre varer 2,7%
8516 80 20 20 ---Varmefolie til bilers sidespejle:
- med to elektriske kontakter
- med et klæbelag på begge sider (både på den side, hvor spejlets plastikholder sidder, og på den side, hvor spejlglasset sidder)
- med et beskyttende papirlag på begge sider
2,7%
8522 90 80 95 Udgår
8529 10 80 35 Udgår
8529 90 92 75 -----Trykt kredsløbskort med lysdioder:
- også med prisme/linse og
- også monteret med konnektor(er)
til fremstilling af baggrundsbelysningsenheder til varer henhørende under pos. 8528
5%
80 Udgår
8529 90 97 30 Udgår
8536 50 80 95 Udgår
8537 10 99 51 Udgår
95 Udgår
8538 90 99 95 -----Kobbergrundplade, af den art, der anvendes som kølelegeme ved fremstilling af IGBT-moduler henhørende under pos. 8535 eller 8536 med en spænding på 650 V og derover, men ikke over 1 200 V 1,7%
8543 70 90 23 ---Halvlederbyggeelement, som skal omdanne elektrisk energi til synlig infrarød eller ultraviolet stråling
- som også er forsynet med en indkapsling
- som er forsynet med elektriske tilslutningsmuligheder
- som indeholder en eller flere lysemitterende halvlederchips, som kan være elektrisk forbundet med hinanden, og som kan være forsynet med en eller flere beskyttelsesdioder
- der er udformet som en udelelig helhed
- og som er beregnet til fremstilling af belysningsartikler til almenbelysning
3,7%
25 Udgår
90 Udgår
9025 80 40 30 -----Elektronisk halvlederbarometertryksensor i kabinet, hovedsageligt bestående af
- en kombination af en eller flere monolitiske, applikationsspecifikke integrerede kredsløb
- mindst et eller flere mikroelektromekaniske sensorelementer fremstillet med halvlederteknologi, med mekaniske komponenter i tredimensionelle strukturer på halvledermaterialet
3,2%
89 -----Andre varer 3,2%
9029 10 00 20 --Mekanisme til måling af hjulhastigheden på motorkøretøjer (halvlederbaseret hjulhastighedssensor), som består af:
- et monolitisk integreret kredsløb i en indkapsling og
- en eller flere diskrete kondensatorer, der er tilkoblet det integrerede kredsløb i en indkapsling af typen SMD (Surface Mounted Device)
- og med integrerede permanente magneter,
som skal opfange en impulssenders bevægelser
1,9%
9031 80 38 20 ----Elektronisk halvlederaccelerometer i kabinet, hovedsageligt bestående af
- en kombination af en eller flere monolitiske, applikationsspecifikke integrerede kredsløb
- et eller flere mikroelektromekaniske sensorelementer fremstillet med halvlederteknologi, med mekaniske komponenter i tredimensionelle strukturer på halvledermaterialet
monteres i produkter under kapitel 84 - 90 og 94
4%
9401 90 80 20 ----Sidestykke med en tykkelse på 0,8 mm eller mere, men ikke mere end 3,0 mm, anvendes til fremstilling af indstillelige bilsæder 2,7%
30 ----Stålstøtte til montering af sæder med sikkerhedsfunktioner med en tykkelse på 0,8mm eller mere, men ikke mere end 2,5mm, anvendes til fremstilling af indstillelige bilsæder 2,7%
40 ----Stålhåndtag til at kontrollere sædeindstillingsmekanismen, anvendes til fremstilling af indstillelige bilsæder 2,7%
9405 40 39 30 Udgår
40 Udgår
50 -----Halvlederbyggeelement, som skal omdanne elektrisk energi til synlig infrarød eller ultraviolet stråling
- som også er forsynet med en indkapsling
- som er forsynet med elektriske tilslutningsmuligheder
- som indeholder en eller flere lysemitterende halvlederchips, som kan være elektrisk forbundet med hinanden, og som kan være forsynet med en eller flere beskyttelsesdioder
- der er udformet som en udelelig helhed
- og som er beregnet til fremstilling af belysningsartikler til almenbelysning
4,7%
60 -----LED-komponenter udstyret med lysdioder med:
- en plastikindkapsling
- en eller flere lysdiodechips det drejer sig om chips, der er fremstillet med tyndfilmsteknologi, eller om såkaldte safiremitterchips
- eventuelt en eller flere halvlederchips med elektriske beskyttelsesfunktioner
- til fremstilling af belysningsartikler til almenbelysning
4,7%
70 -----Trykt kredsløbskort med lysdioder:
- også med prisme/linse og
- også monteret med konnektor(er)
til fremstilling af baggrundsbelysningsenheder til varer henhørende under pos. 8528
4,7%
9405 40 99 03 -----Halvlederbyggeelement, som skal omdanne elektrisk energi til synlig infrarød eller ultraviolet stråling
- som også er forsynet med en indkapsling
- som er forsynet med elektriske tilslutningsmuligheder
- som indeholder en eller flere lysemitterende halvlederchips, som kan være elektrisk forbundet med hinanden, og som kan være forsynet med en eller flere beskyttelsesdioder
- der er udformet som en udelelig helhed
- og som er beregnet til fremstilling af belysningsartikler til almenbelysning
2,7%
06 ----- LED-komponenter udstyret med lysdioder med:
- en keramik- eller platinindkapsling
- en eller flere lysdiodechips det drejer sig om chips, der er fremstillet med tyndfilmsteknologi eller om såkaldte safiremitterchips
- eventuelt en eller flere halvlederchips med elektriske beskyttelsesfunktioner
- til fremstilling af belysningsartikler til almenbelysning
2,7%
-----I andre tilfælde:
10 ------Håndfremstillede 2,7%
89 -----I andre tilfælde 2,7%
06.01.2014
2926 90 95 31 ---Alfa-fenylacetoacetonitril, CAS nr. 4468-48-8 6,5%

 Ændringerne medtages til Rettelse nr. 1 (februar 2014) som forventes udsendt ultimo januar 2014.