Dato for udgivelse
28 Jan 2014 13:55
Til
Virksomheder
Sagsnummer
.
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Læs om SKATs brug af den digitale postkasse og om hvilke breve, der bliver de næste, vi sender.


Den digitale postkasse på virk.dk har været obligatorisk for alle virksomheder siden 1. november 2013.

SKAT har indtil videre sendt nogle få breve til virksomheder via den digitale postkasse, men nu begynder vi at sende flere.

De næste breve bliver sendt via den digitale postkasse allerede i slutning af januar og i februar og handler om:

  • Opkrævning af ordinær acontoskat for selskaber
  • Omregistrering af ca. 60.000 virksomheder, der fremover skal indberette og betale moms hvert halve år i stedet for hvert kvartal.

I løbet af 2014 vil vi sende flere breve via den digitale postkasse. Derfor er det vigtigt, at du tjekker postkassen hyppigt.

Få hjælp og mere information

Læs mere om den digitale postkasse på virk.dk/postkasse.

Du kan løbende følge med i nyt fra SKAT om den digitale postkasse på skat.dk/digitalpost.

Har du generelle spørgsmål vedrørende den digitale postkasse eller adgangen til den, kan du ringe til Erhvervsstyrelsens hotline på 70 80 86 86.

Med venlig hilsen

SKAT