Dato for udgivelse
03 Feb 2014 08:20
SKM-nummer
SKM2014.95.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
12-083131
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Ejendomsvurdering, omberegnede grundværdi
Resumé

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget vurderingen pr. 1. oktober 2007 henblik på nedsættelse af den omberegnede grundværdi.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3,
Vurderingsloven § 33, stk. 16

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-1, afsnit H.A.5.2.

Vurderingsmyndigheden er blevet opmærksom på, at den omberegnede grundværdi for ejendom A er ansat for højt ved vurderingen pr 1. oktober 2007.

Ejendommen, som er beliggende i landzone, har et matrikulært areal på 5.000 m² og er bebygget med et parcelhus med et boligareal på 102 m² samt et udhus på 51 m².

Ved vurderingen pr. 1. oktober 2007 blev der ansat en omberegnet grundværdi på grund af arealændring. I forbindelse med approbation af 19. september 2007 blev der tillagt et areal på 4.173 m².

Den omberegnede grundværdi er ansat med udgangspunkt i prisniveau pr. 1. januar 2001 med en kvadratmeterpris på 199 kr./m².

Ved ansættelsen af den omberegnede grundværdi er der ved en fejl ikke anvendt det samme beregningsprincip, som er anvendt for de øvrige parcelhuse i landzone i området.

På baggrund heraf genoptages ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2007 ekstraordinært, og vurderingen ændres således:

Den omberegnede grundværdi pr. 1. oktober 2007 ændres fra 336.200 kr. til 197.600 kr.

Det må tilskrives vurderingsmyndigheden, at den omregnede grundværdi ved vurderingen i 2006 blev sat for højt.