Dato for udgivelse
03 Feb 2014 15:03
SKM-nummer
SKM2014.99.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
12-144941
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Ejendomsvurdering, grundværdi, omberegnede grundværdi
Resumé

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget vurderingen pr. 1. oktober 2007 henblik på nedsættelse af grundværdien samt den omberegnede grundværdi.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3 og 4

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3 og 4
Vurderingsloven § 33, stk. 16

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-1 afsnit H.A.3.2.2.6.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-1 afsnit H.A.5.2.

Vurderingsmyndigheden er blevet opmærksom på, at grundværdien samt den omberegnede grundværdi for ejendom A er ansat for højt ved vurderingen pr 1. oktober 2007.

Ejendommen, som har et matrikulært areal på 214 m², er bebygget med et rækkehus med et areal på 83 m² samt et udhus på 4 m².

Ejendommen blev vurderet første gang pr. 1. oktober 2007.

Ejendommen er omfattet af lokalplan B.13.2-1. I lokalplanen er der markeret et område hvor ekstrafundering forventes, ejendommen er beliggende i dette område. I det materiale, som SKAT har modtaget, står der, at der er behov for pælefundering, og at den er udført.

SKAT mener derfor, at der ved ansættelse af grundværdien skal tages højde for, at grunden har dårlige bundforhold. Ved ansættelse af områdeprisen for det grundværdiområde hvor ejendommen er beliggende, er der ikke taget hensyn til, at der kunne være behov for ekstrafundering i lige nøjagtigt det område, som i lokalplanen er markeret som piloteringsområde.

Ejer har påklaget vurderingen i 2011, og vurderingsmyndigheden har ordinært nedsat ejendomsværdien således:

Grundværdi 2011: 319.400 kr. nedsat til 211.500 kr.
Grundværdi 2009: 304.200 kr. nedsat til 201.400 kr.
Grundværdi 2008: 354.900 kr. nedsat til 259.700 kr.

På baggrund heraf genoptages ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2007 ekstraordinært, og vurderingen ændres således:

Ejendomsværdi: 1.650.000 kr. uændret
Grundværdi:

   354.900 kr. ændres til 268.600 kr.

Omberegnet grundværdi 2005:

   253.500 kr. ændres til 174.300 kr.

Omberegnet ejendomsværdi 2001    990.000 kr. uændret
Omberegnet ejendomsværdi 2002 1.050.000 kr. uændret

Det må tilskrives vurderingsmyndigheden, at grundværdien og den omregnede grundværdi ved vurderingen i 2007 blev sat for højt.

Den indstillede ændring vil betyde, at grundværdien og den omberegnede grundværdi i 2007 nedsættes med henholdsvis ca. 25 % og 33 %.

Skatterådet har samtidig bemyndiget SKAT til at genoptage ejendomsvurderingen for yderligere 2 ejendomme med samme forhold.