Form no.
12.025 PL
About this form

Inden ekspeditionsstedet foretager inkvirering af lastbilen, skal føreren af lastbilen mundtligt give oplysning om lastbil, ladning og proviant mv. Denne blanket anvendes i de tilfælde, hvor toldcentret kræver, at oplysningerne afgives skriftligt i en tolddeklaration. 

PDF version

Hent blanket 12.025 PL

Agency
Danish Customs Agency