Dato for udgivelse
04 Feb 2014 08:42
Til
Virksomheder, der indtil den 1. januar 2013, var registreret for vægtbaseret emballageafgift
Sagsnummer
13-6643709
Resumé

SKAT har foretaget en præcisering i nyhedsbrevet "Ændringer af satser for godtgørelse af energiafgifter, fremrykning af afskaffelsen af vægtbaserede emballageafgift samt af forhøjet omsætningsgrænse for momsregistrerede virksomheder" af 28. januar 2014 i afsnittet "Virkningstidspunkt" vedrørende afskaffelsen af den vægtbaserede emballageafgift pr. 1. januar 2014.


Det er præciseret i nyhedsbrevet "Ændringer af satser for godtgørelse af energiafgifter, fremrykning af afskaffelsen af vægtbaserede emballageafgift samt af forhøjet omsætningsgrænse for momsregistrerede virksomheder" af 28. januar 2014, at der skal ske angivelse og betaling af den vægtbaserede emballageafgift for emballager, hvor afgiften er forfalden den 1. januar 2014 eller inden den 1. januar 2014.