Dato for udgivelse
13 Feb 2014 17:23
Til
Indberettere til eKapitals indberetningssystem IRTE
Sagsnummer
-
Resumé

Ifølge tidsplanen for den statslige inddragelse af uidentificerede konti, skal der senest den 7. marts 2014, indsendes en revideret liste over uidentificerede konti. Fristen er rykket til den 14. marts 2014.

Ved spærringen pr. 30. august 2013 valgte SKAT, at en række særlige konti ikke skulle spærres i første omgang, men alene mærkes. SKAT og repræsentanter for den finansielle sektor afholdt den 31. januar 2014 et arbejdsmøde, hvor det blev aftalt, hvordan de særlige konti skal behandles fremadrettet. De generelle retningslinjer vedr. spærring af særlige konti gældende fra 28. februar 2014 kan ses af bilag 1.

SKAT har drøftet forholdet omkring kunderegistrering og besluttet følgende hovedregel for afgørelse af dansk/udenlandsk bopæl/driftssted:

Hvis skatteyder har et dansk cpr.nr., og der ikke er sikker viden om, hvor kontoejer har bopæl, så skal kontoejer altid betragtes som indlænding (ejerstatuskode 0,2,4).


Statslig inddragelse af uidentificerede konti med indestående

Ifølge tidsplanen for den statslige inddragelse af uidentificerede konti, skal der senest den 7. marts 2014, indsendes en revideret liste over uidentificerede konti. Fristen er rykket til den 14. marts 2014.

Ved spærringen pr. 30. august 2013 valgte SKAT, at en række særlige konti ikke skulle spærres i første omgang, men alene mærkes.

SKAT og repræsentanter for den finansielle sektor afholdt den 31. januar 2014 et arbejdsmøde, hvor det blev aftalt, hvordan de særlige konti skal behandles fremadrettet. De generelle retningslinjer vedr. særlige konti gældende pr. 28. februar 2014, kan ses i bilag 1.

Indsendelse af reviderede og nye lister

De uidentificerede konti bedes opført på 3 lister med nedenstående indhold.

Liste 1: Den reviderede liste med spærringsdato 30. august 2013:

I bedes fremsende en revideret liste, ved at bruge den tidligere liste og påføre de kendte identifikationsoplysningerne (cpr-/cvr-nr. eller ved udlændinge navn og adresse samt TIN nr.). De konti, der er identificeret i perioden, skal mærkes på listen. Det er vigtigt, at listen har samme antal spærrede konti, som den liste SKAT modtog september 2013.

De særlige konti, som er mærket og stadig uidentificerede, skal på en ny liste 2 eller liste 3, se nedenfor.

De konti, som ikke er identificeret, vil blive spærret i yderligere 24 måneder. Er kunderegistreringen faldet på plads, skal der ske genindberetning af de tidligere afviste indberetninger for de indkomstår, som er åbne i de enkelte indberetningssystemer.

Tidsplan for liste 1 kan ses i bilag 2.

Opbygning af liste 1 kan ses i bilag 3.

Liste 2: Ny liste med spærringsdato 28. februar 2014:

Denne liste skal indeholde de mærkede konto (fra liste 1), som nu skal spærres for hævning den 28. februar 2014 (se bilag 1).

SKAT er blevet bekendt med, at der er pengeinstitutter, der ikke fik alle de uidentificerede konti med på den første liste. Disse konti skal også opføres på listen.

Tidsplan for liste 2 kan ses i bilag 2.

Opbygning af liste 2 kan ses i bilag 4.

Liste 3: Ny liste med konti, som ikke skal spærres men overvåges

Af de konti, der i første omgang var mærket, resterer herefter nogle konti, som fortsat ikke skal spærres. Det drejer sig om:

  • Dødsbokonti hvor boet er under 17 måneder gammelt.
  • Konkursbo-konti hvor konkursboet fortsat er under behandling.
  • NemKonti, hvor kontoejer ikke er registreret som udrejst, men hvor bopælsadresse er ukendt - og der har været bevægelser på kontoen inden for det seneste år (fra 1. marts 2013 til 28. februar 2014) udover renteberegningen.

Opbygning af liste 3 kan ses i bilag 5.

Hovedregel for afgørelse af dansk/udenlandsk bopæl/driftssted:

SKAT har drøftet forholdet omkring kunderegistrering og besluttet følgende hovedregel for afgørelse af dansk/udenlandsk bopæl/driftssted:

Hvis skatteyder har et dansk cpr.nr., og der ikke er sikker viden om, hvor kontoejer har bopæl, så skal kontoejer altid betragtes som indlænding (ejerstatuskode 0,2,4).

SKAT sikrer på den måde, at oplysningerne kommer på årsopgørelsen, hvis skatteyder er skattepligtig til Danmark. Det betyder også, at indberetter ikke får afvist sin indberetning.

Vi skal dog gøre opmærksom på, at selvom der ikke sker afvisning af indberetningen til SKAT, vil kunderegistreringen stadig være mangelfuld. Det er derfor vigtigt, at der følges op på disse kunderegistreringer. SKAT vil anbefale, at pengeinstitutterne ikke opretter nye kundeaftaler med kunden, før der er modtaget dokumentation for bopælsadressen.

Det skal bemærkes, at hovereglen først vil blive implementeret i indberetningsvejledningen for 2014. Man har dog mulighed for, at indberette de afviste indberetninger for 2013 efter denne hovedregel.

Bilagsliste:

  1. Oversigt - generelle retningslinjer vedr. særlige konti gældende pr. 28. februar 2014.
  2. Tidsplan for liste 1 og 2
  3. Opbygning liste 1
  4. Opbygning liste 2
  5. Opbygning liste 3

BILAG 1

Generelle retningslinjer vedr. særlige konti gældende pr. 28. februar 2014:

Kontotype

Dødsbo-konti (Personer)

Hvis det er konstateret, at kontoen tilhører en afdød person, og der 17 måneder fra dødsdagen (fra 28/2 2014 dvs. før 1/10 2012), ikke er sket identifikation af kontoejer, så skal kontoen spærres.

Konkursbo-konti

Hvis det er konstateret, at konkursboet er sluttet, skal kontoen spærres.

Hvis kontoen er oprettet på en enkeltmandsvirksomhed og indbetalinger på kontoen ikke vedrører konkursboet, skal kontoens stamdata ændres til den juridiske ejer af kontoen (evt. CPR.nr.).

Gravstedskonti

De konti, hvor man ikke har sikker viden om, hvilket kirkesogn beløbet skal tilgå, skal spærres.

I flg. SKATs juridiske vejledning skal overskydende midler fra en gravstedskonto, tilgå den aktuelle kirkekasse for det sogn, som afdøde er begravet ved.

Depotafkastkonti

Disse konti skal spærres.

Deponeringskonti

Disse konti skal spærres.

NemKonti

De konti, hvor kontoejer er udrejst iflg. CPR skal spærres.

De konti, hvor kontoejer ikke er registreret som udrejst, men hvor bopælsadresse er ukendt skal spærres, hvis der ingen bevægelser har været på kontoen inden for det seneste år (fra 1. marts 2013 til 28. februar 2014) udover renteberegningen.

Der er ikke pligt til at oplyse CPR den nye adresse, i forbindelse med man flytter fra Danmark jf. Lovbekendtgørelse nr. 5 af 9/1 2013 § 24 stk. 3 (CPR-loven). 

Rentenyderkonti er fjernet fra skemaet, da SKAT kan konstatere, at der er meget få konti, og disse afklares med den enkelte indsender.

BILAG 2

Tidsplan for liste 1:

Hvem

Opgørelse pr.

Periode

Frist

Spærring af konti

Indberetter

30/8 2013

30.08.13-28.02.14

Indsendelse af liste til SKAT

Indberetter

9/9 2013

Indsendelse af revideret liste

Indberetter

28/2 2014

14/3 2014

Yderligere spærring af konti

Indberetter

01.03.14-29.02.16

Indsendelse af revideret liste

Indberetter

29/2 2016

1/2 2016

Varsling i Statstidende

SKAT

1/3 2016

01.03.16-28.02.17

Fremsendelse af revideret liste

SKAT

28/2 2017

10/3 2017

Indsendelse af liste og betaling

Indberetter

28/2 2017

31/3 2017

Tidsplan for liste 2:

Hvem

Opgørelse pr.

Periode

Frist

Spærring af konti

Indberetter

28/2 2014

28.02.14-01.09.14

Indsendelse af liste til SKAT

Indberetter

14/3 2014

Indsendelse af revideret liste

Indberetter

1/9 2014

12/9 2014

Yderligere spærring af konti

Indberetter

01.09.14-31.08.16

Indsendelse af revideret liste

Indberetter

31/8 2016

1/8 2016

Varsling i Statstidende

SKAT

1/9 2016

01.09.16-31.08.17

Fremsendelse af revideret liste

SKAT

31/8 2017

15/9 2017

Indsendelse af liste og betaling

Indberetter

31/8 2017

29/9 2017

Bilag 3:

Liste 1 (spærret for hævning i perioden 30/8 2013-28/2 2016):

Listen skal være opbygget i et excel-regneark indeholdende nedenstående oplysninger i nævnte rækkefølge:

-          den indberetningspligtiges CVR-/SE-nr.

-          CPR.nr., CVR-/SE-nr. eller TIN nr.                                                              NY

-          reg.nr. (pengeinstitut filialnr.)

-          kontonummer/IBAN nr.

-          kontotype

-          rentebeløb (årets rente fra 01.01.2013 - 30.08.2013 i danske kr. med kursværdi pr. 30.08.13)

-          indestående (pr. 28.02.2014 i danske kr. med kursværdi pr. 28.02.2014)

-          navn og efternavn

-          vejnavn og nummer

-          postnummer

-          by

-          ejerstatuskode (skattekode)

-          kontooprettelsesdato (om muligt DDMDÅÅÅÅ)

-          dato for indehaverens sidste kontodisposition (om muligt DDMDÅÅÅÅ)

-          spærringsdato for konto (DDMDÅÅÅÅ)                                                     NY

-          hjemlandskode (ISO-format)

-          markering for at kontoen er identificeret                                                      NY

Bilag 4:

Liste 2 (spærret for hævning i perioden 28/2 2014-30/8 2014):

Denne liste vedrører de nye uidentificerede konti, der er kommet frem i perioden 30/8 2013 - 28/2 2014, samt de mærkede konti (fra liste 1), som nu skal spærres for hævning den 28/2 2014 (bilag 1).

Listen skal være opbygget i et excel-regneark indeholdende nedenstående oplysninger i nævnte rækkefølge:

-          den indberetningspligtiges CVR-/SE-nr.

-          CPR.nr., CVR-/SE-nr. eller TIN-nr.                                        NY

-          reg.nr. (pengeinstitut filialnr.)

-          kontonummer/IBAN nr.

-          kontotype

-          rentebeløb (årets rente fra 01.01.2014 - 28.02.2014 i danske kr. med kursværdi pr. 28.02.14)

-          indestående (pr. 28.02.2014 i danske kr. med kursværdi pr. 28.02.2014)

-          Depotnr. på depotafkastkonti                                                  NY

-          navn og efternavn

-          vejnavn og nummer

-          postnummer

-          by

-          ejerstatuskode (skattekode)

-          kontooprettelsesdato (om muligt DDMDÅÅÅÅ)

-          dato for indehaverens sidste kontodisposition (om muligt DDMDÅÅÅÅ)

-          spærringsdato for konto (DDMDÅÅÅÅ)                               NY

-          hjemlandskode (ISO-format)

Bilag 5:

Liste 3 - konti som ikke skal spærres men overvåges:

Listen skal være opbygget i et excel-regneark indeholdende nedenstående oplysninger i nævnte rækkefølge:

-          den indberetningspligtiges CVR-/SE-nr.

-          CPR.nr., CVR-/SE-nr. eller TIN-nr.                                        NY

-          reg.nr. (pengeinstitut filialnr.)

-          kontonummer/IBAN nr.

-          kontotype

-          rentebeløb (årets rente fra 01.01.2013 - 30.08.2013 i danske kr. med kursværdi pr. 30.08.13)

-          indestående (pr. 28.02.2014 i danske kr. med kursværdi pr. 28.02.2014)

-          navn og efternavn

-          vejnavn og nummer

-          postnummer

-          by

-          ejerstatuskode (skattekode)

-          kontooprettelsesdato (om muligt DDMDÅÅÅÅ)

-          dato for indehaverens sidste kontodisposition (om muligt DDMDÅÅÅÅ)

-          hjemlandskode (ISO-format)

-          mærkning *

*Mærkning bedes angive om der er tale om en dødsbo-konto, en konkursbo-konto eller en NemKonto .