Dato for udgivelse
14 Feb 2014 11:53
Til
Importører mv
Sagsnummer
14-0479985
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ophævelse af antidumpingtolden på importen af dicyandiamid med oprindelse i Folkerepublikken Kina efter en udløbsundersøgelse.


Rådet har ved gennemførelsesforordning (EU) Nr. 135/2014 offentliggjort i EU-tidende L 43 af 13. februar 2014 ophævet antidumpingtolden på importen af 1-cyanoguanidin (dicyandiamid) (toldtariffens pos. 2926 20 00 00) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN) efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1225/2009.

For så vidt angår ophævelse af antidumpingtolden henvises til teksten i forordning (EU) Nr. 135/2014.

Forordningen træder i kraft den 14. februar 2014.