Dato for udgivelse
18 Feb 2014 19:22
Til
Virksomheder beskæftiget med import
Sagsnummer
14-0551684
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

I forbindelse med opdatering af toldsystemerne lørdag den 22. februar 2014, sker der blandt andet ændringer i importsystemet som beskrevet i dette Nyhedsbrev.


I forbindelse med opdateringen af toldsystemerne den 22. februar 2014 sker der blandt andet følgende ændringer:

Alle brugere kan fremover indsætte faktisk ankomst for deres angivelser med transportmåde (rubrik 25):

  • 7 - faste installationer
  • 9 - egen fremdrift

Der har tidligere været mulighed for at anvende følgende nationale varekoder:

9910                                    Varer omfattet af forordning 1917/2000
9910 99                                varer omfattet af forordning 1917/2000
9910 99 01 00                       -- Forsvarsmateriel
9910 99 02 00                       -- F 16 materiel
9910 99 03 00                       -- Import af EDB udstyr til Camps

Disse kan ikke længere anvendes, der skal i stedet anvendes følgende varekoder, som har været en del af EU's toldtarif siden januar 2012

9970                                    Varer omfattet af forordning 1917/2000
9970 99                                varer omfattet af forordning 1917/2000
9970 99 01 00                       -- Forsvarsmateriel
9970 99 02 00                       -- F 16 materiel
9970 99 03 00                       -- Import af EDB udstyr til Camps

Det har tidligere været muligt at anvende den nationale varekode 9990 9999 00, der skal fremover anvendes enten varekode 9905 0000 00 eller 9919 0000 00, som ligeledes har været en del af EU's toldtarif siden januar 2012.

Beskrivelsen af svartekstkode 5082 ændres til: "Varekode 9905000000 kan kun anvendes ved fuldstændig toldfrihed i visse tilfælde omfattet af RFO 1186/2009.

Der oprettes en ny svartekstkode:
(5079) Varekode 9919000000 kan kun anvendes ved fuldstændig toldfrihed i visse tilfælde omfattet af RFO 1185/2009.