Dato for udgivelse
18 Feb 2014 11:30
Resumé

SKAT offentliggør i dag 'Aktivitetsplan 2014'. Planen er en oversigt over SKATs projekter inden for kontrolområdet i det kommende år. Dialog og samarbejde med branche- og interesseorganisationer kommer til at fylde mere i kontrolindsatsen.


SKAT offentliggør i dag planen for, hvilke projekter som vil danne rammen om kontrolområdet i 2014.  Planens overordnede mål for 2014 er at fastholde målet om et skattegab på maksimalt 2 pct. af skattepotentialet.

For at få mest ud af de planlagte aktiviteter vil kontrolindsatsen i endnu højere grad end tidligere blive baseret på dialog og samarbejde med branche- og interesseorganisationer.

- Det er min klare opfattelse, at branche- og interesseorganisationer og SKAT har en fælles interesse i at sikre en høj regelefterlevelse på skatteområdet. Derfor lytter vi til dem og inddrager deres erfaringer, bekymringer og forslag, når vi skal planlægge vejlednings- og kontrolarbejdet. Borgerne og virksomhederne vil grundlæggende gerne betale, det de skal i skat. Men det er også klart, at vi skal have fat i dem, der bevidst prøver at omgå reglerne, så vi kan opretholde tilliden til skattesystemet, siger Jesper Rønnow Simonsen, der er direktør for SKAT.

Borgere og virksomheder forventes i 2014 at betale knap 950 mia. kr. i skatter, moms, told og afgifter. SKAT har som målsætning, at det skal være nemt at betale den rigtige skat til tiden, og i forhold til mange andre lande har Danmark et meget velfungerende skattesystem og en høj efterrettelighed hos både borgere og virksomheder.

- Danskernes skattemoral er rigtig høj. Vi er rigtig gode til at betale den skat, vi er forpligtigede til. I rigtig mange tilfælde skyldes manglende skattebetaling simple fejl eller manglende information. Eksempelvis kan det være svært for nye virksomhedsejere at overskue alle reglerne på området. Derfor er det vigtigt, at SKAT i sin kontrol også har fokus på at hjælpe og vejlede både borgere og virksomheder, siger skatteminister Morten Østergaard.

SKATs aktivitetsplan indeholder en lang række målrettede aktiviteter inden for 22 hovedområder, som både dækker borgerområdet, virksomhedsområdet, indsatsen mod sort arbejde, sager med mulige straffelovsovertrædelser og told- og afgiftsopgaven.

Aktivitetsplanen indeholder både nye initiativer og en række indsatser, som fortsætter fra tidligere år. SKAT har i 2014 eksempelvis fortsat fokus på transfer pricing, illegale punktafgiftspligtige varer, kædesvig og social dumping, mens offentlige virksomheders regelefterlevelse, konsekvent kontrol af revisorforbehold og anmeldelser om skattesnyd er nye prioriteringsområder. Det samme er et nyt skattely-projekt, som regeringen afsatte penge til i efteråret 2013. 

- Det er helt afgørende for vores samfundsmodel, at danskerne har tillid til, at de ikke opkræves en krone mere i skat, end de er forpligtet til, men jeg tror også det er afgørende for opbakningen fra den helt almindelige dansker, at vi kommer efter de få, der bevidst prøver at omgå reglerne og unddrage sig skat. Den særlige indsats mod skattely er et godt eksempel på, at vi for at sikre opbakningen fra de mange, sætter ind overfor de få, som gør sig store anstrengelser for at undgå at betale den skat, de skylder, siger Morten Østergaard.

Se Styrket regelefterlevelse på skatteområdet - Aktivitetsplan 2014.

Yderligere oplysninger:
SKATs pressefunktion tlf. 72 37 09 00
Skatteministeriets pressefunktion tlf. 72 22 23 24

SKAT - Enkelt, effektivt, korrekt