Dato for udgivelse
04 Mar 2014 09:46
Til
Virksomheder der importere varer fra lande uden for EU
Sagsnummer
-
Resumé

Mange brancher følger ikke toldreglerne, idet varerne bliver tariferet forkert. Fejltarifering kan koste virksomhederne penge i form af efterkrav fra SKAT.


SKAT målretter kontrolindsatsen mod fejltarifering hos danske importører

Mange brancher følger ikke toldreglerne, idet varerne bliver tariferet forkert, viser en tidligere undersøgelse, SKAT har gennemført. Fejltarifering kan koste virksomhederne penge i form af efterkrav fra SKAT.

På baggrund af den tidligere undersøgelse vil vi fortsat have fokus på fejltarifering og har derfor nedsat en projektgruppe, som målrettet skal kontrollere de brancher, der laver mange fejl - i første omgang fra februar 2014 til februar 2015.

I kan selv rette fejl

Hvis jeres virksomhed selv opdager fejl i fortoldningsangivelserne, kan I sende rettelserne på en blanket til:

Blanketten finder I på skat.dk - Virksomheder - blanketter - 11 Told; vareførselsbestemmelser - 11.004 Import Meddelelse/ Rettelse af fortoldningsangivelse

Information og vejledning

Virksomheden kan hente hjælp på skat.dk - virksomhed - tolderhverv eller hos SKATs kundecenter på telefon 72 22 12 12. Kundecentret kan svare på spørgsmål omkring import fra lande uden for EU herunder om reglerne for tariferingen.

Vi vedlægger en huskeliste, I kan bruge, når I importerer varer fra lande uden for EU.

Med venlig hilsen
SKAT