Dato for udgivelse
03 Mar 2014 14:33
Til
Importører mv
Sagsnummer
10-103179/10-103265
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ophævelse af afgørelse 2000/745/EF om godtagelse af tilsagn i forbindelse med antidumping- og antisubsidieprocedurerne vedrørende importen af visse typer polyethylenterephthalat (PET) med oprindelse i bl.a. Indien


Kommissionen har ved gennemførelsesafgørelse (2014/109/EU) offentliggjort i EU-tidende L 59 af 28. februar ophævet afgørelse 2000/745/EF om godtagelse af tilsagn i forbindelse med antidumping- og antisubsidieprocedurerne vedrørende importen af visse typer polyethylenterephthalat (PET) (toldtariffens pos. 3907 60 20 00) med oprindelse i bl.a. Indien (IN).

For så vidt angår ophævelse af afgørelsen henvises til teksten i (2014/109/EU).

Afgørelsen trådte i kraft den 1. marts 2014.