Flytter du til Danmark skal du oplyse om værdien af din beholdning på tilflytningstidspunktet

Hvis du er flyttet til Danmark, skal du som udgangspunkt bruge papirets handelsværdi (børskurs) på tilflytningstidspunktet som anskaffelsessum for værdipapirerne. Du kan læse mere her "Flytter du tilbage til Danmark".

Genindtræder din skattepligt til Danmark, gælder der særlige regler for at fastsætte kursværdien af dine værdipapirer, hvis du har haft henstand med fraflytterskatten ved fraflytningen, og der stadig er et beløb på din henstandssaldo. Du kan ringe til os på 72 22 18 18 for at få mere information om reglerne eller læse mere om reglerne her: "Skat af aktier, hvis du flytter fra Danmark".

Hvis papiret ikke findes i beholdningsoversigten i systemet, kan du oprette det ved at klikke på knappen "Køb og salg". Du kan nu søge efter papiret ved at taste oplysninger, som du kender om papiret, og klikke på Søg. Vi anbefaler, at du søger på papirets ISIN-kode. Ellers søg på navnet eller en del af navnet.

Når du har fundet det rigtige papir, klikker du på Næste. Tast dato for tilflytning, 0 for tidspunkt, antal og sum (handelsværdi). For at gemme skal du klikke på "Godkend" og på den efterfølgende side klikke på "Godkend og afslut".

Hvis der er registreret papirer i systemet, der er anskaffet inden tilflytningstidspunktet, kan du ringe til os på 72 22 28 94 for at få hjælp til at rette.

Fik du svar på dine spørgsmål?