Dato for udgivelse
10 Mar 2014 10:17
Resumé

Hen over weekenden har SKAT testet sine IT-systemer omkring årsopgørelsen, hvilket mange danskere har benyttet sig af for at se, om der var grønne eller røde tal på bundlinjen.


Der har været stort pres på IT-systemerne, som har testet årsopgørelsen. De to første to døgn har mere end 1,5 millioner borgere været inde og hente årsopgørelsen, og det forventes, at over 3 millioner danskere logger på SKATs systemer i denne uge.

SKAT bruger et køsystem til at håndtere den store interesse, således at IT-systemerne kan følge med efterspørgslen. I de første to døgn har der kun været to mindre IT-udfald på samlet 1 time, og i dag på den officielle åbningsdag er der skruet op for kapaciteten. Ligeledes er der sat ekstra personale på alle telefonlinjer - men ventetid må stadig forventes.

Rødt eller grønt
I år bruger SKAT en ny måde at vise borgerne resultatet. Tallet står med grønt, hvis man får penge tilbage, eller rødt hvis man skal betale restskat. Det giver borgerne et nemmere overblik over, om de har penge til gode, eller om de skal betale restskat. Det sker i en såkaldt HTML-løsning, som har nogle tekniske fordele:

- Med den nye visning af årsopgørelsen forsøger vi at give borgerne et hurtigt overblik over det, de allerhelst vil vide: Skal de have penge retur, så står beløbet med grønt, eller skal de af med restskat, så står beløbet med rødt, lyder det fra SKATs direktør Jesper Rønnow Simonsen.

SKAT har spurgt borgerne
Den nye løsning er lavet med udgangspunkt i borgernes input - blandt andet på det sociale medie Twitter. Løsningen er det første skridt på vejen til endnu mere brugervenlige digitale løsninger for borgerne.

- Derfor er vi også spændte på at se, hvordan borgerne tager imod løsningen. Bagefter arbejder vi videre med at optimere den, lyder det fra Jesper Rønnow.

De første tilbagemeldinger fra borgerne er positive. Hvor den gennemsnitlige tilfredshed med TastSelv sidste år var på 4 på en skala fra 1 - 5, så har den de sidste to dage været på 4,3.

Udover den nye måde at se årets skatteresultat på, er der en række nye ting, som borgerne skal være opmærksomme på i forbindelse med årsopgørelsen:

 • Indberetning af modtagere af underholdsbidrag.
  I forbindelse med årsopgørelsen 2013 introduceres en ny ordning, hvorefter betalere af ægtefælle- og børnebidrag skal registrere modtagere af disse bidrag for at kunne opnå fradrag for disse udbetalinger. Ordningen gælder også for modtagere af private lån. Ordningen er vedtaget ved lov som et finansieringselement til Forårspakken 2.0.

 

 • Genindførelse af håndværkerfradrag
  Ordningen er bl.a. blevet udvidet til også at gælde reparation mv. af fritidshuse og huse i udlandet. Se skat.dk/håndværkerfradrag

 

 • Afskaffelse af oplysningskortet (indberetning på papir)
  I forbindelse med årsopgørelsen 2013 afskaffes oplysningskortet. Denne papirblanket har tidligere været anvendt af visse borgere til at indberette ændringer og tilføjelser til årsopgørelsen. Indberetninger til årsopgørelsen sker herefter udelukkende via TastSelv på skat.dk. Borgere, der ikke kan bruge TastSelv, kan ringe til SKAT for hjælp til at indberette tal.

 

 • Årsopgørelse til lønmodtagere med mindre erhvervsvirksomhed (S 15)
  Tidligere modtog lønmodtagere og andre med enkle økonomiske forhold en udvidet selvangivelse, hvis de havde en biindkomst ved mindre erhvervsvirksomhed uden momspligt, fx indkomst ved forældreudleje. I forbindelse med årsopgørelsen 2013 modtager denne persongruppe i stedet en fortrykt årsopgørelse i lighed med almindelige lønmodtagere/pensionister, hvor der bl.a. er fortrykt et forslag til virksomhedsindkomst baseret på den seneste årsopgørelse eller forskudsopgørelse. Ordningen omfatter godt 140.000 personer, der herefter vil opleve, at skatten afregnes på en mere enkel måde.

 

Fakta

HTML- løsningen

 • Årsopgørelsen er ikke længere (kun) et pdf-dokument, men en html-side med fokus på det, borgerne gerne vil vide.
  Hvis du skal have penge tilbage, er beløbet grønt. Hvis du skal betale mere, er det rødt.
  De vigtigste beløb er stillet mere overskueligt op, mens detaljerne er foldet sammen. Disse kan foldes ud.
 • Løsningen giver en kortere vej for brugerne: To klik og et login fra du modtager en mail, til du ser dit resultat.
  Det er nemmere at komme videre, hvis du fx skal rette årsopgørelsen eller betale restskat. Så har du linkene i menuen lige ved siden af.
 • Man kan stadig se årsopgørelsen som pdf-dokument. Klik på "PDF" i øverste højre hjørne af siden. Så åbner du årsopgørelsen i nøjagtigt det samme format, som den havde sidste år.

 

Om årsopgørelsen
Husk som altid at tjekke tallene, og ret, hvis noget mangler eller er forkert fortrykt.

Ved årsopgørelsen afstemmes den indbetalte forskudsskat med den endelige, beregnede slutskat. Flertallet af skatteyderne - ca. 2/3 - får overskydende skat tilbage i forbindelse med årsopgørelsen. Den overskydende skat udbetales 4. april. Et mindretal - ca. 1/3 - af skatteyderne modtager en restskat. De fleste skatteydere får indregnet denne restskat i næste års forskudsskat. Afregning af indkomstskat mv. sker således fuldautomatisk for de fleste skatteydere. Indkomstskat inkl. ejendomsværdiskat, udgør samlet ca. 450 mia. kr.

Årsopgørelsen ligger digitalt i TastSelv for alle skatteydere, men udsendes dog fortsat på papir til de skatteydere, der ikke tager skridt til at få vist deres årsopgørelse i TastSelv.

Visiteret tidsbestilling
Hvis du har spørgsmål til din årsopgørelse, kan du søge information på skat.dk eller ringe til kundecentret på 7222 1818, hvor du kan få hjælp til de fleste spørgsmål. Husk, at du skal have en aftale, hvis du skal have personlig betjening i et skattecenter. Se mere her: skat.dk/nyservice

Læs mere om årsopgørelsen på skat.dk/årsopgørelse


Yderligere oplysninger:
Borgere: tlf.:72 22 18 18; Journalister: SKATs pressefunktion: 72 37 09 00