Dato for udgivelse
10 Mar 2014 13:26
Til
Virksomheder med bevilling til godkendte ordninger
Sagsnummer
14-0966236
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

For at SKAT kan behandle ansøgninger til "godkendte ordninger" hurtigt, er det vigtigt, at ansøgeren over for SKAT angiver alle relevante oplysninger i ansøgningen.


Der har været et ønske om, at ansøgninger om adressegodkendelse vedrørende de godkendte ordninger behandles hurtigt.

For at SKAT kan behandle disse ansøgninger hurtigt, er det derfor vigtigt, at virksomhederne over for SKAT angiver alle relevante oplysninger i ansøgningen,  se nedenfor.

Krav til ansøgning om adressetilføjelser til bevilling/tilladelse til:

Godkendt frembydelsessted - udførsel:

Ansøgningsblanket nr. 11.036 indsendes med nedenstående oplysninger:

  • Virksomhedens CVR-nr.,
  • Bevillingstype og journal nr.,
  • Den fulde adresse som ønskes godkendt, samt hvis bevillingshaveren ikke er ejer af stedet, skal der foreligge en gyldig lejekontrakt, fuldmagt eller anden form for tilladelse for bevillingshaver til at færdes på området.

Ansøgningen sendes til: Toldforvaltningen@Skat.dk.

Eller til: Toldforvaltningen, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg.

Godkendt afsender, godkendt modtager og udstedelse af T2L:

  • Oplysning om virksomhedens CVR-nr.,
  • Oplysning om tilladelsens type og journal nr., samt
  • Oplysning om den fulde adresse, som ønskes godkendt.

Ansøgningen sendes til: Toldadministration.Aarhus@Skat.dk.

Eller til: Toldadministration 3, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg.

Ansøgning om nedsættelse af fristen for forudanmeldelse

Bemærk at ansøgning om nedsættelse af forudanmeldelsesfristen er ikke omfattet af ovenstående.

Ansøges der  sammen med adressegodkendelsen også om nedsættelse af forudanmeldelsesfristen, vil fristen som udgangspunkt blive sat til 2 timer, som eventuelt efterfølgende kan blive ændret.