Dato for udgivelse
14 Mar 2014 14:16
Til
virksomheder registreret efter registreringsafgiftsloven
Sagsnummer
14-1072018
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Tinglysningsretten har varslet nedetid for SKATs adgang til Bilbogen, hvilket får konsekvenser for afslutning af månedsangivelser for februar 2014 vedr. registreringsafgift af motorkøretøjer.


Tinglysningsretten har varslet nedetid fra fredag den 14.03.2014 kl. 16.00 til mandag den 17.03.2014 kl. 06.00.

Dette indebærer, at SKAT ikke kan komme i kontakt med Bilbogen i forbindelse med afslutningen af månedsangivelser for februar 2014.

SKAT kan således først endelig afvikle og afslutte jobbet med månedsangivelsen, når der igen er adgang til Bilbogen.

Det betyder, at batchjobbet MaanedAngivelsePeriodeAfslut først bliver kørt den 18.03.2014 kl. 01.00.