Dato for udgivelse
28 Mar 2014 13:12
SKM-nummer
SKM2014.222.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
12-115648
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Ejendomsvurdering, omberegnede grundværdi.
Resumé

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget vurderingen pr. 1. oktober 2005 henblik på at få fjernet den omberegnede grundværdi.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3,
Vurderingsloven § 33, stk. 16-18

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-1 afsnit H.A.5.2.

Vurderingsmyndigheden er blevet opmærksom på, at den omberegnede grundværdi pr. 1. oktober 2005 for ejendom A er ansat uden hjemmel.

Ejendommen som er en beboelsesejendom med 1 lejlighed, har et matrikulær areal på 808 m².

Den omberegnede grundværdi er ansat uden hjemmel, idet der siden ejendommens opståen i 2000 ikke er sket ændringer, som begrunder en omberegning af grundværdien jf. Vurderingslovens § 33 stk. 16, 17 og 18.

På baggrund heraf genoptages ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2005 ekstraordinært, og vurderingen ændres således:

Den omberegnede grundværdi i prisniveau 2001 på 643.200 kr. bortfalder.

Det må tilskrives vurderingsmyndigheden, at den omregnede grundværdi ved vurderingen i 2005 er ansat uden hjemmel.

Ændringen vil få skattemæssig virkning for betalte skatter og afgifter fra og med 24. april 2007 for beregning af den kommunale grundskyld.