Dato for udgivelse
11 Apr 2014 11:47
Til
Importører mv
Sagsnummer
14-2149658
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af ferrosilicium med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Rusland efter en udløbsundersøgelse.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) Nr. 360/2014 offentliggjort i EU-tidende L 107 af 10. april 2014 indført en endelig antidumpingtold på importen af ferrosilicium (toldtariffens pos. 7202 21 00 00, 7202 29 10 00 og 7202 29 90 00) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN) og Rusland (RU) efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009.

For så vidt angår den endelige antidumpingtold henvises til teksten i forordning (EU) Nr. 360/2014.

Forordningen trådte i kraft den 10. april 2014.