Dato for udgivelse
11 Apr 2014 14:25
Til
Produktionsvirksomheder
Sagsnummer
14-2150584
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Ansøgninger om toldsuspension med virkning fra 01.01.2015.


SKAT har fra Kommissionen modtaget kopier af medlemslandenes ansøgninger om toldsuspensioner til ikrafttræden pr. 1. januar 2015.

oversigten er der henvist til de pågældende varers positionsnumre i EU's Kombinerede nomenklatur, hvilken medlemsstat (MS), der har indgivet ansøgningen og om der er tale om en ny anmodning eller en tilrettelse af en allerede eksisterende.

SKAT vil gerne, snarest muligt, have oplyst, om der findes danske virksomheder, der fremstiller tilsvarende eller lignende produkter, og som derfor ønsker at gøre indsigelse mod én eller flere ansøgninger.

En indsigelse skal afgives på denne formular og indsendes elektronisk til SKAT til Lonnie.p.weil@skat.dk . Der er også mulighed for at støtte en given ansøgning.

Ansøgningerne bliver drøftet i Kommissionskomitéen vedrørende økonomiske tarifspørgsmål, hvor SKAT er repræsenteret. Eventuelle indsigelser skal fremsættes snarest muligt og senest i forbindelse med komitéens møde primo juni 2014.