Dato for udgivelse
26 Jun 2014 12:56
Til
Momspligtige virksomheder der handler med EU-lande
Sagsnummer
.
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Hvis din virksomhed sælger elektroniske ydel­ser til forbrugere i EU, er der nye regler fra 1. januar 2015. SKAT udvikler et nyt system, som skal håndtere netop disse nye momsregler.


Hvis din virksomhed sælger elektroniske ydel­ser til forbrugere i EU, er der nye regler fra 1. januar 2015

De elektroniske ydelser, der er omfattet af EU-lovgivningen, er:

 • Elektroniske ydelser
 • Radio- og tv-spredningstjenester
 • Teleydelser

Nederst i dette nyhedsbrev kan du se eksempler på, hvilke elek­troniske ydelser, det kan være.

Hvad betyder den nye lovgivning?

For ydelser, der er omfattet af lovgivningen, skal mom­sen efter 1. januar 2015 beregnes efter momssatsen i den EU-medlemsstat, hvor forbrugeren bor eller sæd­vanligvis opholder sig (forbrugsmedlemsstaten). Moms­registrering, momsangivelse og betaling flytter ligele­des til forbrugsmedlemsstaten.

Hvilken betydning har loven for virksomheden?

Fra 1. januar 2015 skal virksomheder, der sælger elek­troniske ydelser til EU-lande, pålægge de elektroniske ydelser moms efter, hvor forbrugeren køber varen. I praksis betyder det, at virksomheden skal indrette sin fakturering således, at forbrugeren bliver pålagt den rette moms, inden handlen afsluttes.

Det er virksomhedens pligt at registrere, hvor forbruge­ren bor eller sædvanligvis opholder sig, eller hvor for­bruget sker. Virksomheden skal vælge den korrekte momssats ud fra disse oplysninger. Det vil typisk være i virksomhedens CMS/ERP-system og/eller betalingsmo­dul, at betalingen fra forbrugerne opkræves, og det vil derfor også være disse moduler, der skal tilpasses inden 1. januar 2015.

I Danmark forventes lovgivningen tilpasset de nye EU­regler, så virksomhederne fra 1. oktober 2014 kan regi­strere sig for One Stop Moms hos Erhvervsstyrelsen.

Et nyt system gør det lidt nemmere

SKAT udvikler et nyt IT-system, der gør det lidt lettere for virksomheden. Hvis virksomheden bruger dette sy­stem til at angive salg og moms, behøver virksomheden kun at registrere sig i Danmark for at sælge i andre EU­lande. Alternativet er at lade sig registrere i alle andre EU-lande.

Eksempel:

 • En dansk virksomhed sælger til en forbruger i Luxemburg.
 • I dag opkræver den danske virksomhed 25 % moms fra forbrugeren.
 • Med de nye regler skal den danske virksomhed opkræve moms efter satsen i Luxemburg, da forbrugeren bor der.

Virksomheden har mulighed for at registrere sig i syste­met fra d. 1. oktober 2014.

Fra 1. april 2015 kan virksomhederne angive salg og moms for første kvartal 2015 og efterfølgende betale til SKAT. SKAT vil derefter overføre momsen til det EU­land, hvor forbrugeren har købt varen.

Virksomheden kan også uploade momsoplysningerne elektronisk i systemet.

Hvis virksomhederne allerede nu vil forberede syste­merne på de nye upload-formater, ligger de tekniske formater på SKATs hjemmeside skat.dk/m1ss - Teknisk information.

Vigtige datoer:

1. oktober 2014: Virksomhederne kan registrere sig i systemet.
1. januar 2015: De nye momsregler træder i kraft.
1. april 2015: Virksomhederne kan angive og betale moms for første kvartal.

Mere information

Følg med i seneste nyt om One Stop Moms på skat.dk/m1ss.

Uddybning af de mest gængse ydelser, der er omfattet af One Stop Shop (listen er ikke udtømmende)

Elektronisk leverede ydelser:

 • Levering af film og musik (adgang til eller download af musik og film på computere og mobiltelefoner)
 • adgang til eller download af jingles, excerpts, ringetoner eller andre lyde
 • levering af spil, herunder hasardspil og andre spil om penge (download af spil på computere og mobiltelefoner)
 • levering og hosting af websteder
 • levering og ajourføring af software og fjernvedligeholdelse af software og hardware
 • levering af fotos, billeder, screensavers, tekster og information
 • at stille databaser til rådighed
 • digitaliseret indhold af bøger og andre elektroniske publikationer
 • politiske, kulturelle, kunstneriske, sportslige, videnskabelige, uddannelsesmæssige udsendelser eller begivenheder
 • levering af fjernundervisning
 • abonnement på onlineaviser og -tidsskrifter
 • weblogs og netsidestatistikker
 • onlinenyheder, -trafikinformation og -vejrudsigter
 • onlineinformation, som automatisk genereres af software fra særligt datainput af kunden, såsom retlige og finan­sielle data, herunder data såsom kontinuerligt ajourførte fondsbørsdata
 • sikring af annonceringsplads inkl. bannerreklamer på et netsted/en netside
 • brug af søgemaskiner og internetregistre.
 • datingsites mv.

Teleydelser:

 • Telefoniydelser - både fastnet og mobil
 • videotelefoni
 • bredbåndstelefoni
 • telefonkort
 • telefonydelser via internettet, herunder internettelefoni
 • voicemail, viderestilling
 • personsøger, fax, audioteksttjenester
 • adgang til Internettet.

Radio- og tv-spredningstjenester:

 • Radio- og tv-programmer, herunder broadcasting.