Dato for udgivelse
29 Apr 2014 12:07
Til
Importører mv
Sagsnummer
14-2414158
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) Nr. 365/2014 og (EU) Nr. 366/2014 offentliggjort i EU-tidende L 108 af 11. april 2014 ændret i de supplerende bestemmelser i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif.

For så vidt angår ændringerne henvises til teksten i forordning (EU) Nr. 365/2014 og (EU) Nr. 366/2014.

Forordningerne træder i kraft den 1. maj 2014.

Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) Nr. 388/2014 offentliggjort i EU-tidende L 113 af 16. april 2014 ændret i de supplerende bestemmelser i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif.

For så vidt angår ændring henvises til teksten i forordning (EU) Nr. 388/2014.

Forordningen træder i kraft den 6. maj 2014.