Dato for udgivelse
06 May 2014 11:28
Til
Importører mv
Sagsnummer
14-2560517
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ændringer af toldtarifpositioner.


Kommissionen har givet meddelelse om yderligere ændringer til toldtariffen.

Toldtarif Varebeskrivelse Tarifmæssig
told
23.04.2014
9305 20 00 00     Udgår og erstattes af:
9305 20 00 -Til geværer eller rifler henhørende under pos. 9303:
10 --Glatte løb 2,7%
90 --I andre tilfælde 2,7%
9306 29 00 00 Udgår og erstattes af:
9306 29 00 --Andre varer:
10 ---Patronhylstre 2,7%
90 ---Andre varer 2,7%

 Ændringerne medtages til Rettelse nr. 3 (juli 2014) som forventes udsendt ultimo juni 2014.