Dato for udgivelse
13 May 2014 12:30
Til
Virksomheder beskæftiget med import og eksport
Sagsnummer
14-2661493
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Kommissionen har d 29 april vedtaget følgende forordninger indenfor kapitel 94, 85 og 94.


Kommssionen har d 29 april 2014 vedtaget følgende forordninger om tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur:

Forordning (EU) nr 453/2014 vedrørende tarifering af en såkaldt TV-simulator under position 9405 40 39

Forodning (EU) nr 454/2014 vedrørende ophævelse af forordning 1066/2010 (lavfrekvensforstærker 85 18 40 89)

Forordning (EU) nr 455/2014 vedrørende tarifering af henholdsvis drikkevandskøler under position 8418 69 00 og vandautomat under 8516 10 11

Forordning (EU) nr 456/2014 vedrørende tarifering af radiostyret stikdåsesæt under position 8536 50 80

Forordning (EU) nr 457/2014 vedrørende tarifering af 3 varianter af HDMI-switches under position 8543 70 90 og 8536 50 80

Forordning (EU) nr 458/2014 vedrørende tarifering af  2 digitale kameraer under position 8528 80 91 og 8525 80 99

Forordning  (EU) nr 459/02014 vedrørende ændring af  forordningerne 953/2013, 1156/2008, 441/2013, 1172/2008, 1196/2011, 698/2012 der vedrører tarifering af "digital fotoramme", "didgital billedramme" "bærbar dvd-afspiller" "videobriller" "multimediecenter til motorkøretøjer

En bindende tariferingsoplysning (BTO) ophører med at være gyldig fra datoen for offentliggørelsen, såfremt den ikke længere er i overensstemmelse med fortolkningen af toldnomenklaturen som følge af den vedtagne tariferingsforordning. BTO'er, der påvirkes af tariferingsforordningen, kan dog fortsat benyttes i en periode på tre måneder fra forordningens ikrafttræden, såfremt der inden offentliggørelsen er indgået bindende og endelig kontrakt om køb (import) eller salg (eksport) af den pågældende vare.

Med venlig hilsen

Tariferingscentret