Dato for udgivelse
15 May 2014 13:20
Til
Importører mv
Sagsnummer
09-075438
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ændring af Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 102/2012 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af tovværk og kabler af stål med oprindelse i bl.a. Folkerepublikken Kina, som blev udvidet til at omfatte importen af tovværk og kabler af stål afsendt fra bl.a. Republikken Korea, uanset om varen er angivet med oprindelse i Republikken Korea eller ej.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) Nr. 489/2014 offentliggjort i EU-tidende L 138 af 13. maj 2014 ændret Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 102/2012 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af tovværk og kabler af stål (toldtariffens pos. ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 og ex 7312 10 98) med oprindelse i bl.a. Folkerepublikken Kina, som blev udvidet til at omfatte importen af tovværk og kabler af stål afsendt fra bl.a. Republikken Korea, uanset om varen er angivet med oprindelse i Republikken Korea eller ej.

Toldmyndighederne er pålagt af ophøre med den registrering af importen, der er foretaget i henhold til artikel 3 i forordning (EU) nr. 806/2013.

For så vidt angår ændring af forordningen henvises til teksten i forordning (EU) Nr. 489/2014.

Forordningen trådte i kraft den 14. maj 2014.

OBS
I den danske version af ovenstående forordning under punkt B. Sagsforløb, 2. "Den undersøgte vare", betragtning 2 (7), er der en trykfejl; korrekt tekst er:

Den vare, der er genstand for undersøgelsen, er tovværk og kabler af stål, herunder lukkede tove, med undtagelse af tovværk og kabler af rustfrit stål, med største tværmål over 3 mm, med oprindelse i Folkerepublikken Kina eller afsendt fra Republikken Korea, uanset om varen er angivet med oprindelse i Republikken Korea eller ej (»den undersøgte vare«), i øjeblikket henhørende under KN-kode ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 and ex 7312 10 98 (Taric-kode 7312 10 81 13, 7312 10 83 13, 7312 10 85 13, 7312 10 89 13 og 7312 10 98 13).

Korrekt tekst til artikel 2:

Det pålægges herved toldmyndighederne at ophøre med den registrering af importen, der er foretaget i henhold til artikel 3 i forordning (EU) nr. 806/2013. Der vil ikke blive opkrævet antidumpingtold på import, som var genstand for en sådan registrering.

Se den engelske version:

(EU) Nr. 489/2014

 Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) Nr. 493/2014 offentliggjort i EU-tidende L 139 af 14. maj 2014 ændret Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 102/2012 om om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af tovværk og kabler af stål (toldtariffens pos. ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 og ex 7312 10 98) med oprindelse i bl.a. Folkerepublikken Kina, som blev udvidet til at omfatte importen af tovværk og kabler af stål afsendt fra bl.a. Republikken Korea, uanset om varen er angivet med oprindelse i Republikken Korea eller ej.

For så vidt angår ændring af forordningen henvises til teksten i forordning (EU) Nr. 493/2014.

Forordningen træder i kraft den 15. maj 2014.