Dato for udgivelse
28 May 2014 14:27
Til
Importører mv
Sagsnummer
10-161433
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ændring af Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1389/2011 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af trichlorisocyanursyre med oprindelse i Folkerepublikken Kina efter en fornyet undersøgelse (ny eksportør).


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) Nr. 569/2014 offentliggjort i EU-tidende L 157 af 27. maj 2014 ændret Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1389/2011 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af trichlorsocyanursyre (toldtariffens pos. 2933 69 80 70 og 3808 94 20 20) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN) efter en fornyet undersøgelse (ny eksportør) i henhold til artikel 11, stk. 4, i Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009.

Toldmyndighederne er pålagt at ophøre med den registrering af importen, der er foretaget i henhold til artikel 3 i forordning (EU) nr. 809/2013.

For så vidt angår ændringen henvises til teksten i forordning (EU) Nr. 569/2014.

Forordningen træder i kraft den 28. maj 2014.